Gdzie mogę zmienić ustawienia serwisu WWW?

Za pomocą Panelu klienta możesz zmienić ustawienia utworzonych serwisów WWW. Przykładowo, możesz włączyć lub wyłączyć obsługę PHP4, PHP5, stron błędów, statystyk. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak przejść do ekranu, który pozwala zmienić konfigurację serwisu WWW.

Serwisy WWW służą do publikacji stron WWW, sklepów internetowych, obrazów, filmów wideo oraz innych plików dostępnych poprzez wspólną nazwę domeny. Za pośrednictwem Panelu klienta możesz wybrać, na który serwer będzie skierowana zarejestrowana domena (np. twojadomena.pl). Po ustawieniu hostingu WWW dla domeny, będziesz mógł w każdym momencie zmienić konfigurację utworzonego w ten sposób serwisu WWW.

  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak utworzyć serwis WWW w domenie (np. twojadomena.pl),
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak utworzyć serwis WWW w subdomenie (np. sklep.twojadomena.pl).

Gdzie mogę zmienić ustawienia serwisu WWW?

  1. Zaloguj się do Panelu klienta.
  2. Kliknij opcję menu „Serwisy WWW”, która znajduje się w górnej części ekranu.serwisywww
  3. Kliknij nazwę serwisu WWW, dla którego chcesz zmienić ustawienia.serwisy-www3
  4. W sekcji „Narzędzia witryn WWW” kliknij przycisk „Konfiguracja strony WWW”.konfiguracja-www
  5. Na ekranie zostanie wyświetlony ekran konfiguracji wybranego serwisu WWW. Możesz teraz przejść do edycji ustawień.konfiguracja-www2

Więcej rozwiązań

  • Was this Helpful?
  • Yes   No