Jak zarządzać modułem do blokady IP?

W sieci Internet roi się od użytkowników, którzy obierają sobie za cel przeszkadzanie w prowadzeniu witryn internetowych. Potocznie nazywani są oni „trollami”. Pod pojęciem „trolla” ukrywa się definicja użytkownika, który w zamierzony sposób wpływa na innych użytkowników w celu ich ośmieszania lub obrażania – czego następstwem jest najczęściej wywołanie kłótni.

Za pośrednictwem Panelu klienta możesz blokować adresy IP, które nie będą miały następnie dostępu do Twojego serwisu WWW. Przed skorzystaniem z modułu blokady adresów IP, wyłącz w zakładce „Dokumenty błędów” wyświetlanie strony błędu 403.

Jak zarządzać modułem do blokady adresów IP?

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Kliknij opcję menu „Serwisy WWW”, która znajduje się w górnej części ekranu.serwisy-www
 3. Kliknij nazwę serwisu WWW, dla którego chcesz zdefiniować własne strony błędów.serwisy-www3
 4. W sekcji „Narzędzia witryn WWW” kliknij przycisk „Konfiguracja strony WWW”.konfiguracja-www
 5. Na ekranie zostanie wyświetlony ekran konfiguracji wybranego serwisu WWW. Kliknij zakładkę „Zaawansowany”, która znajduje się w górnej części ekranu. zaawansowany
 6. Następnie wybierz podopcję „Zarządzanie blokadą IP”. Na ekranie zostanie wyświetlona lista reguł, które powodują blokadę (np. adresów IP). Kliknij przycisk „Dodaj nową regułę”.
  dodaj0
 7. Wypełnij wyświetlony formularz:zabron2
  • (częściowa) nazwa domeny – pozwala określić klasę adresową, która zostanie zablokowana.
  • Adres IP – pozwala określić pojedynczy adresy IP, który zostanie zablokowany.
  • para sieć/maska – pozwala zdefiniować maskę sieci, która zostanie zablokowana.
  • specyfikacja CIDR network/nnn – podobnie jak w poprzednim przypadku, pozwala zdefiniować maskę sieci, z tym że maska sieci składa się nnn 1 bitów wyższego rzędu.
   Zaznacz opcję „Zabroń wszystkiego”, która znajduje się w górnej części ekranu, aby zablokować dla wszystkich zawartość Twojego serwisu WWW.
 8. Kliknij przycisk „Wyślij”, aby utworzyć nową regułę.
 • Was this Helpful?
 • Yes   No