Jak dokonać zmiany interpretera PHP?

Za pomocą Panelu klienta możesz zmienić ustawienia utworzonych serwisów WWW. Przykładowo, możesz włączyć lub wyłączyć obsługę PHP4, PHP5, CGI, stron błędów, statystyk. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak wyłączyć obsługę PHP4, PHP5 lub CGI w serwisie WWW.

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Przejdź do sekcji WebHosting Linux, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
 3. Kliknij w nazwę dowolnego serwisu WWW przypisanego do serwera na którym chcesz wprowadzić zmiany.
 4. W sekcji Konfiguracja skorzystaj z przycisku Akcje >Edit Webspace SettingsKonfiguracja serwera w Panelu Klienta
 5. W nowym widoku dokonaj zmiany wersji interpretera PHP. Pamiętaj, że ta zmiana jest zmianą globalną, dla całego serwera i wszystkich przypisanych mu serwisów WWW. Zalecamy korzystać z wersji 7.X i wyższej, wspieranej przez autorów.
  Zmiana wersji interpretera PHP w Panelu

Jak dokonać zmiany interpretera PHP w starym Panelu klienta?

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. W sekcji Pulpit odszukaj moduł Uruchom stary panel.
  Uruchom stary panel zarządzania usługami strefa.pl
 3. Kliknij opcję menu „Serwisy WWW”, która znajduje się w górnej części ekranu.serwisywww
 4. Kliknij nazwę serwisu WWW, dla którego chcesz zmienić ustawienia.serwisy-www3
 5. W sekcji „Narzędzia witryn WWW” kliknij przycisk „Konfiguracja strony WWW”.konfiguracja-www
 6. Na ekranie zostanie wyświetlony ekran konfiguracji wybranego serwisu WWW. Kliknij przycisk „Edytuj”, który znajduje się w dolnej części ekranu.edytuj3
 7. Pola dotyczące konfiguracji serwisu WWW zostaną odblokowane. Zmień wybrane ustawienia (np. określ jaka implementacja PHP ma zostać użyta na serwerze) i kliknij przycisk „Wyślij”, który znajduje się w dolnej części ekranu.ustawienia-podstawowe
 8. Na ekranie zostanie wyświetlone potwierdzenie wykonania zmian w konfiguracji serwisu WWW.
 • Was this Helpful?
 • Yes   No