Jak zarządzać ustawieniami adresów IP?

Za pośrednictwem Panelu klienta możesz zarządzać ustawieniami adresacji IP dla wybranej przestrzeni WWW. Oznacza to, że możesz określić czy adres IP ma być współdzielony lub unikalny dla Twojej przestrzeni WWW.

 • Współdzielony adres IP – adres IP przypisany do Twojej przestrzeni WWW jest współdzielony z innymi użytkownikami naszej sieci. Oznacza to, że więcej niż jeden użytkownik może posiadać ten sam adres IP.
 • Unikalny adres IP – adres IP przypisany do Twojej przestrzeni WWW jest unikalny. Żaden inny użytkownik nie będzie posiadał takiego samego adresu IP.

Ustawienia adresów IP dotyczą przestrzeni WWW, a nie całego Twojego serwera. Pamiętaj więc, że wprowadzone zmiany dotyczące adresów IP, mogą spowodować zmianę konfiguracji dla większej ilości serwisów WWW (kilka serwisów WWW może zostać utworzonych w ramach jednej przestrzeni WWW). Identyfikator przestrzeni WWW, dla której zostaną wprowadzone zmiany w konfiguracji znajdziesz po przejściu do konfiguracji wybranego serwisu WWW.lokalizacja2

Jak zarządzać ustawieniami adresów IP?

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Kliknij opcję menu „Serwisy WWW”, która znajduje się w górnej części ekranu.serwisy-www
 3. Kliknij nazwę serwisu WWW, dla którego chcesz zmienić ustawienia dotyczące adresów IP.serwisy-www3
 4. W sekcji „Narzędzia witryn WWW” kliknij przycisk „Konfiguracja strony WWW”.konfiguracja-www
 5. Na ekranie zostanie wyświetlony ekran konfiguracji wybranego serwisu WWW. Kliknij przycisk „Edytuj”, który znajduje się w dolnej części ekranu.edytuj3
 6. Pola dotyczące konfiguracji serwisu WWW zostaną odblokowane. W polu „Adres IP” wybierz odpowiednią opcję:
  • Udostępnione IPv4 – będziesz korzystać tylko z adresu IPv4, który będzie współdzielony z innymi użytkownikami.
  • Udostępnione IPv4 i IPv6 – będziesz korzystać z adresów IPv4 oraz IPv6, które będą współdzielone z innymi użytkownikami.
  • Zastrzeżony IPv4 – będziesz korzystać tylko z adresu IPv4, który nie będzie współdzielony z innymi użytkownikami.
  • Zastrzeżone IPv4 i IPv6 – będziesz korzystać z adresów IPv4 oraz IPv6, które nie będą współdzielone z innymi użytkownikami.
  • Zastrzeżony IPv6 – będziesz korzystać tylko z adresu IPv6, który nie będzie współdzielony z innymi użytkownikami.
   WAŻNE! Adres IPv6 jest w chwili obecnej funkcjonalnością nie wspieraną w ramach usług oferowanych w strefa.pl. W przypadku wyboru IPv6 nie będzie opcja ta aktywna. IPv4 jest w pełni obsługiwane i aktywne w ramach dostępnych usług z oferty strefa.pl
   ipv4
 7. Kliknij przycisk „Wyślij”, aby zapisać wprowadzone ustawienia. Na ekranie zostanie wyświetlona informacja o zaplanowanej zmianie konfiguracji.
 • Was this Helpful?
 • Yes   No