Jak wykonać synchronizację plików htaccess?

Za pomocą Panelu klienta możesz zsynchronizować pliki htaccess. Oznacza to, że za pomocą jednego kliknięcia myszki możesz rozpocząć operację synchronizacji plików htaccess. Polega to na zapisaniu w bazie danych lokalizacji wszystkich plików htaccess, które znajdują się w drzewie katalogów serwisu WWW.

Dzięki tej operacji, przy każdym wywołaniu serwisu WWW, system nie będzie musiał skanować całego drzewa katalogów w celu znalezienia wspomnianych plików htaccess. Lokalizacja tych plików będzie znana już systemowi, czego wynikiem będzie szybsze ładowanie się stron WWW.

Synchronizacje plików htaccess wykonuje się w sytuacji, gdy poprzednio zapisane ścieżki do plików htaccess się zmieniły.

Jak wykonać synchronizację plików htaccess?

  1. Zaloguj się do Panelu klienta.
  2. Kliknij opcję menu „Serwisy WWW”, która znajduje się w górnej części ekranu.serwisywww
  3. Kliknij nazwę serwisu WWW, dla którego chcesz wykonać synchronizację htaccess.serwisy-www3
  4. W sekcji „Narzędzia witryn WWW” kliknij przycisk „Konfiguracja strony WWW”.konfiguracja-www
  5. Na ekranie zostanie wyświetlony ekran konfiguracji wybranego serwisu WWW. Kliknij przycisk „Synchronizuj htaccess”, który znajduje się w dolnej części ekranu.synchronizuj-htaccess
  6. Na ekranie zostanie wyświetlone potwierdzenie operacji. Treść potwierdzenia oznacza, że synchronizacja plików htaccess już się rozpoczęła.
  • Was this Helpful?
  • Yes   No