Jak dodać nowe konto FTP?

Konto FTP jest bezpłatną usługą, która pozwala uzyskać dostęp do zasobów (plików) opublikowanych na serwerze. W ten sposób np. firma zewnętrzna projektująca stronę WWW będzie mogła wprowadzać zmiany w plikach, bez znajomości głównego hasła do Twojego Panelu klienta.

Innym przykładem zastosowania są konta FTP dla pracowników, którzy publikują pliki oraz dokumenty na serwerze. Konto FTP z dostępem do wydzielonego katalogu pozwala połączyć się z tylko jednym wybranym katalogiem, do którego dostęp jest zdefiniowany tylko dla wybranych pracowników. Użytkownik połączony z wydzielonym katalogiem nie może zarządzać katalogami, które znajdują się w wyższej lokalizacji od wydzielonego katalogu.

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Przejdź do sekcji WebHosting Linux, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
 3. Kliknij nazwę wybranej usługi, dla której chcesz dodać konto FTP. Jeśli kilka serwisów powiązanych jest z tą samą usługa hostingową, kliknij w dowolną z nich.
 4. Odszukaj sekcję  Dostęp do serwera > Ustawienia FTP
  Nowy użytkownik serwera FTP
 5.  W polu Additional FTP Users kliknij Add new FTP user.Nowy użytkownik serwera FTP
 6. Utwórz nowego użytkownika nadając mu nazwę (login) stanowiący całą frazę wraz z automatycznym przedrostkiem, hasło oraz katalog (opcjonalnie) na który konto ma mieć dostęp. Katalog musi zostać utworzony wcześniej na serwerze FTP. Pozostawienie znaku / spowoduje nadanie uprawnień do całej zawartości serwera FTP.

Nowy użytkownik serwera FTP

Jak dodać nowe konto FTP w starym Panelu klienta?

 1. W sekcji Pulpit odszukaj moduł Uruchom stary panel.
  Uruchom stary panel zarządzania usługami strefa.pl
 2. Kliknij opcję menu Serwisy WWW, która znajduje się w górnej części ekranu.serwisy-www
 3. Na ekranie zostanie wyświetlona lista utworzonych serwisów WWW. Kliknij nazwę serwisu WWW, dla którego chcesz utworzyć nowe konto FTP.
  serwisy-www3
 4. Na ekranie zostaną wyświetlone informacje na temat wybranego serwisu WWW. Kliknij przycisk „Dostęp FTP”.
  dostep-ftp
 5. Zostanie wyświetlony ekran zarządzania dostępem FTP. Kliknij zakładkę „Użytkownicy”, która znajduje się w górnej części ekranu.usersftp
 6. Kliknij przycisk „Dodaj nowego użytkownika”, aby rozpocząć tworzenie nowego konta FTP.
  dodaj-uzytkownika-ftp
 7. Wypełnij wyświetlony formularz:
  • Nazwa loginu FTP – w tym polu należy zdefiniować nazwę konta FTP (np. „kowalski”), którą będziesz wykorzystywać razem z przedrostkiem do łączenia się z serwerem.
  • Hasło FTP – wpisz w tym polu hasło do nowego konta FTP.
  • Potwierdź hasło – przepisz propozycję hasła w celu weryfikacji.
  • Ścieżka – w tym polu wpisz nazwę wydzielonego katalogu, np. „/nazwa_katalogu”. Pamiętaj, że wpisany w tym polu katalog, musi zostać utworzony ręcznie na serwerze FTP. W przeciwnym wypadku, użytkownik nie będzie mógł połączyć się z serwerem FTP (oznacza to, że wpisany w tym miejscu katalog nie jest tworzony automatycznie). Pozostawiając w tym polu symbol „/” spowodujesz, że tworzony użytkownik FTP będzie miał dostęp do całej zawartości serwisu WWW.
   nowy-user-ftp
 8. Po kliknięciu przycisku „Wyślij”, nowe konto FTP zostanie utworzone. W każdej chwili będziesz mógł powrócić do listy użytkowników FTP – po kliknięciu na nazwie loginu FTP, będziesz mógł zmodyfikować ustawienia wybranego konta FTP (np. zmienić hasło).ftp-done

WAŻNE! Po dodaniu konta FTP, będziesz mógł skorzystać z klienta FTP (np. Total Commander, FileZilla), aby połączyć się z serwerem FTP.

Więcej rozwiązań

 • Was this Helpful?
 • Yes   No