Jak zmienić główny login i hasło FTP do serwisu WWW?

FTP jest bezpłatną usługą, która pozwala uzyskać dostęp do zasobów (plików) opublikowanych na serwerze. W ten sposób np. firma zewnętrzna projektująca stronę WWW będzie mogła wprowadzać zmiany w plikach, bez znajomości głównego hasła do Twojego Panelu klienta.

Innym przykładem zastosowania są konta FTP dla pracowników, którzy publikują pliki oraz dokumenty na serwerze. Konto FTP z dostępem do wydzielonego katalogu pozwala połączyć się z tylko jednym wybranym katalogiem, do którego dostęp jest zdefiniowany tylko dla wybranych pracowników. Użytkownik połączony z wydzielonym katalogiem nie może zarządzać katalogami, które znajdują się w wyższej lokalizacji od wydzielonego katalogu.

Każdy utworzony serwis WWW posiada jedno główne konto FTP (losowy login i hasło), za którego pośrednictwem możesz połączyć się z serwerem FTP. Prócz tego możesz utworzyć kolejnych użytkowników FTP (tzw. konta FTP), aby udostępnić pliki innym użytkownikom. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak zdefiniować własną nazwę użytkownika FTP.

Jak zmienić główny login FTP do serwisu WWW??

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Kliknij opcję menu „Serwisy WWW”, która znajduje się w górnej części ekranu.serwisy-www
 3. Na ekranie zostanie wyświetlona lista utworzonych serwisów WWW. Kliknij nazwę serwisu WWW, dla którego chcesz zmienić główny login FTP do serwisu WWW.
  serwisy-www3
 4. Na ekranie zostaną wyświetlone informacje na temat wybranego serwisu WWW. Kliknij przycisk „Dostęp FTP”.dostep-ftp
 5. Zostanie wyświetlony ekran zarządzania dostępem FTP. Kliknij przycisk „Edytuj”, który znajduje się w dolnej części ekranu. W tym momencie będziesz mógł wprowadzić swój własny login do głównego konta FTP.
  Zaznacz opcję „Reset hasła” w dolnej części ekranu, jeśli chcesz również zmienić hasło do głównego konta FTP.
  dostep-ftp2
 6. Kliknij przycisk „Wyślij”, aby zapisać wprowadzone zmiany.

WAŻNE! Po zmianie loginu i/lub hasła dostępu FTP, będziesz mógł skorzystać z klienta FTP (np. Total Commander, FileZilla), aby połączyć się z serwerem FTP.

Więcej rozwiązań

 • Was this Helpful?
 • Yes   No