Gdzie znajdę dane dostępu FTP do serwisu?

Konto FTP jest bezpłatną usługą, która pozwala uzyskać dostęp do zasobów (plików) opublikowanych na serwerze. W ten sposób np. firma zewnętrzna projektująca stronę WWW będzie mogła wprowadzać zmiany w plikach, bez znajomości głównego hasła do Twojego Panelu klienta.

Innym przykładem zastosowania są konta FTP dla pracowników, którzy publikują pliki oraz dokumenty na serwerze. Konto FTP z dostępem do wydzielonego katalogu pozwala połączyć się z tylko jednym wybranym katalogiem, do którego dostęp jest zdefiniowany tylko dla wybranych pracowników. Użytkownik połączony z wydzielonym katalogiem nie może zarządzać katalogami, które znajdują się w wyższej lokalizacji od wydzielonego katalogu.

Każdy utworzony serwis WWW posiada jedno główne konto FTP (losowy login i hasło), za którego pośrednictwem możesz połączyć się z serwerem FTP. Prócz tego możesz utworzyć kolejnych użytkowników FTP (tzw. konta FTP), aby udostępnić pliki innym użytkownikom. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak zdefiniować własną nazwę użytkownika FTP.
 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Przejdź do sekcji WebHosting Linux, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
 3. Kliknij nazwę wybranej usługi (dowolny serwis WWW przypisany do Twojego serwera) aby przejść do menadżera plików lub danych dostępu do serwera FTP.
 4. W module Menadżer plików kliknij Otwórz menadżera plików, aby przejść do zawartości FTP w przeglądarce. Po prawej stronie ekranu znajdziesz informacje o danych dostępowych do serwera FTP dla konfiguracji w kliencie FTP, np. Total Commander. Znajdziesz tu adres serwera FTP, np. d1448959-95129.home-whs.pl oraz nazwy użytkowników.
  Nowy użytkownik serwera FTP
 5. Kliknij Ustawienia FTP a następnie Configure lub nazwę jednego z użytkowników, aby przejść do edycji danych, w tym hasła dostępu do serwera FTP.
  Zmiana hasła do serwera FTP użytkownika

Gdzie znajdę dane dostępu FTP w starym panelu?

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. W sekcji Pulpit odszukaj moduł Uruchom stary panel.
  Uruchom stary panel zarządzania usługami strefa.pl
 3. Kliknij opcję menu „Serwisy WWW”, która znajduje się w górnej części ekranu.
  serwisy-www
 4. Na ekranie zostanie wyświetlona lista utworzonych serwisów WWW. Kliknij nazwę serwisu WWW, dla którego chcesz sprawdzić dane dostępu FTP.serwisy-www3
 5. Na ekranie zostaną wyświetlone informacje na temat wybranego serwisu WWW. Kliknij przycisk „Dostęp FTP”.
  dostep-ftp
 6. Zostanie wyświetlony ekran zarządzania dostępem FTP, na którym znajdziesz dane dostępu FTP do serwisu WWW. Hasło do konta FTP nie jest wyświetlane – jeśli go nie znasz, kliknij przycisk „Edytuj”.
  Kliknij przycisk „Edytuj”, aby zmienić login i hasło do głównego konta FTP. Kliknij tutaj, aby przeczytać o tym więcej.
  doste-ftp1
WAŻNE! Po znalezieniu danych dostępu lub zmianie loginu i/lub hasła dostępu FTP, będziesz mógł skorzystać z klienta FTP (np. Total Commander, FileZilla), aby połączyć się z serwerem FTP.

Więcej rozwiązań

 • Was this Helpful?
 • Yes   No