Czym różni się OX Business od domyślnego OX Webmail?

Informujemy, że usługa OX Business i OX Private nie są już dostępna w ofercie Strefa.pl. Wszystkie usługi zarejestrowane, opłacone i widoczne w panelu administracyjnym pozostają w pełni funkcjonalne i dostępne dla klientów Strefa.pl. Powyższa zmiana dotyczy jedynie w/w usług. Dostęp do poczty e-mail oraz zarządzania kontami poczty elektronicznej pozostaje bez zmian.

OX Webmail jest aplikacją do obsługi poczty funkcjonującą bezpośrednio w przeglądarce internetowej. OX Webmail jest oprogramowaniem służącym do zarządzania i obsługi skrzynek e-mail. Każda skrzynka e-mail utworzona na usłudze w strefa.pl (np. serwer, sklep internetowy, kreator WWW) posiada dostęp do aplikacji OX Webmail. Domyślny interfejs pocztowy w OX Webmail może zostać zaktualizowany o dodatkowe funkcje pracy zespołowej OX Business, np. mechanizm obiegu oraz udostępniania danych i dokumentów pomiędzy użytkownikami skrzynek e-mail.
ox1

 • OX Private jest podstawową usługą pocztową w strefa.pl, która pozwala korzystać z jednej skrzynki e-mail. Skrzynkę e-mail możesz obsługiwać poprzez OX Webmail, czyli aplikację do indywidualnej obsługi poczty, która dostępna jest bezpłatnie w ramach serwera. OX Webmail umożliwia obsługę poczty z książką adresową, harmonogramem zadań oraz kalendarzem.
  Jeśli chcesz, możesz skonfigurować program do obsługi poczty (np. Windows Mail, Outlook, Thunderbird) – jednakże sugerujemy korzystanie z naszego interfejsu pocztowego, który dostępny jest pod tym adresem: https://webmail.strefa.pl
 • OX Business jest natomiast rozszerzoną wersją poczty OX Private, umożliwiająca utworzenie wielu skrzynek e-mail, które mogą być rozszerzone o funkcje pracy zespołowej. Udostępnianie danych, plików, zadań, kalendarzy może być dostępne pomiędzy użytkownikami skrzynek e-mail, które zostały utworzone w ramach usługi OX Business. Możesz zamówić rozszerzenie OX Business na np. 5, 10, 15 stanowisk (czyli skrzynek e-mail).
  W ramach OX Business zintegrowane są również funkcjonalności OX TEXT oraz OX SPREADSHEET. Umożliwiają one użytkownikom pracę na dokumentach tekstowych i arkuszach kalkulacyjnych bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Praca nad dokumentami może być współdzielona pomiędzy innych użytkowników skrzynek e-mail, jeśli te skrzynki też są objęte rozszerzeniem OX Business.

Po utworzeniu skrzynek e-mail w ramach usługi OX Business, możesz skorzystać z mechanizmu obiegu i udostępniania dokumentów, który polega m.in. na wymianie kontaktów, zadań oraz danych z kalendarzy pomiędzy użytkownikami skrzynek e-mail. W ramach OX Business otrzymasz również 10GB dodatkowego miejsca w chmurze, które pozwoli Ci na przechowywanie Twoich firmowych plików oraz dokumentów i następnie udostępnianie ich użytkownikom utworzonych skrzynek e-mail.
Każde stanowisko w ramach licencji otrzymuje 10GB na współdzielenie plików. Rejestrując 10 stanowisk, użytkownicy otrzymują 100 GB wspólnej powierzchni do wykorzystania. Powierzchnia na współdzielone pliki jest dodatkową powierzchnią niepowiązaną z zajętością serwera.

OX Business jest idealną usługą pocztową, która wspiera pracę grupową. Umożliwia organizacje zespołów oraz ich zadań, które mogą zostać współdzielone pomiędzy użytkownikami. Za pomocą aplikacji OX Webmail rozszerzonej o funkcje OX Business możesz zarządzać kalendarzami grupy i tworzyć harmonogramy spotkań.

Potęga poczty rozszerzonej o możliwości OX Business tkwi w możliwości wspólnej pracy na dokumentach tekstowych (OX Text) i arkuszach kalkulacyjnych (OX Spreadsheet). Edycja dokumentów online to najbardziej produktywny sposób pracy z dokumentem. Dzięki OX Text i OX Spreadsheet tworzysz dokumenty i udostępniasz je innym pracownikom do edycji w trybie online. To znacznie upraszcza pracę i zwiększa jej wydajność.

Praca grupowa z OX Business oznacza kompletne rozwiązanie tematu książki adresowej z możliwością współdzielenia zapisanych kontaktów oraz tworzenia list dystrybucyjnych.

Przy OX Business w przeciwieństwie do domyślnej poczty OX Webmail możesz skorzystać z:

 • synchronizacji na urządzeniach mobilnych (active sync),
 • synchronizacji plików przez lokalną aplikację (Windows, iOS, OX X, Android),
 • synchronizacji z programem pocztowym MS Outlook.
 • Was this Helpful?
 • Yes   No