Jak skonfigurować program do obsługi poczty?

Możesz odbierać, wysyłać wiadomości e-mail, ze skrzynek utworzonych w Strefa.pl:

 1. Za pomocą interfejsu Webmail, który znajduje się pod adresem http://webmail.strefa.pl (umożliwia skonfigurowanie kilku kont e-mail i obsługę ich z poziomu jednej przeglądarki www).
 2. Za pomocą programów do obsługi poczty e-mail np. Outlook, The Bat, Thunderbird czy Windows Mail.
 3. Za pomocą telefonów komórkowych, które pozwalają skonfigurować konto pocztowe do obsługi.

Poniżej znajdziesz informacje, jak skonfigurować programy do obsługi poczty e-mail.

Każda skrzynka e-mail składa się z dwóch kluczowych informacji dot. jej konfiguracji. Nazwy, tj. adresu e-mail będącego także nazwą użytkownika/loginem oraz hasła. W podstawowej konfiguracji, bez użycia SSL (także) możesz używać nazw serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej (SMTP, IMAP, POP3) w postaci adres-domeny.pl. Taka konfiguracja jest poprawna. Jeśli chcesz wykorzystać możliwości swojej usługi, a nie posiadasz własnego SSL dla domeny, wtedy możesz uruchomić połączenie szyfrowane bazując na poniższej instrukcji.

Konfiguracja programów do obsługi poczty e-mail

Aby skonfigurować telefon komórkowy lub program do obsługi poczty e-mail podaj następujące dane:

 1. Adres e-mail konta pocztowego.
  Przykład: kowalski@twojadomena.pl
 2. Nazwę nadawcy. Domyślnie jest to Twój adres e-mail, ale warto go zmienić np. na Twoje imię i nazwisko, aby odbiorca, kiedy odbierze wiadomość e-mail od Ciebie, widział Twoje imię i nazwisko lub nazwę firmy, zamiast samego adresu e-mail.
  Przykład: Jan Kowalski
 3. Adres serwera poczty przychodzącej (IMAP albo POP3). Wpisz adres swojego serwera pocztowego, który znajdziesz w Panelu klienta (w sekcji menu „Poczta”). Adresy serwerów pocztowych używa się podczas konfiguracji programów do obsługi poczty lub innych skryptów, które mogą służyć do wysyłki wiadomości e-mail.
  Kliknij tutaj, aby zobaczyć gdzie możesz znaleźć adresy serwerów pocztowych.
 4. Adres serwera poczty wychodzącej (SMTP). Wpisz adres swojego serwera pocztowego, który znajdziesz w Panelu klienta (w sekcji menu „Poczta”). Adresy serwerów pocztowych używa się podczas konfiguracji programów do obsługi poczty lub innych skryptów, które mogą służyć do wysyłki wiadomości e-mail.
  Kliknij tutaj, aby zobaczyć gdzie możesz znaleźć adresy serwerów pocztowych.
 5. Numer portów dla serwerów pocztowych – domyślne numery portów (bez szyfrowania SSL) dla serwerów pocztowych:
  • IMAP: 143
  • POP3: 110
  • SMTP: 25 lub 587
 6. Nazwa konta poczty e-mail (nazwa użytkownika). Wpisz pełny adres skrzynki e-mail, którą chcesz skonfigurować w programie pocztowym. Nazwę użytkownika dla skrzynki e-mail znajdziesz w Panelu klienta, po przejściu do sekcji menu „Poczta” i kliknięciu nazwy wybranej skrzynki.
  Przykład: Jeśli posiadasz skrzynkę o nazwie: „test”, która jest skonfigurowana w domenie „twojadomena.pl”, to wpisz nazwę: „test@twojadomena.pl” w polu nazwa konta.
 7. Włącz autoryzację SMTP. Abyś mógł wysyłać wiadomości e-mail włącz autoryzację SMTP. Funkcja ta znana jest również jako „Uwierzytelnianie serwera poczty wychodzącej (SMTP)”. Nie należy mylić tej funkcji z funkcją uwierzytelniania hasła – są to dwa różne zagadnienia.

Podając dane konfiguracyjne na podstawie powyższych przykładów, powinno udać Ci się poprawnie skonfigurować konto pocztowe w każdym popularnym programie pocztowym (np. Microsoft Outlook, Windows Mail, Mozilla Thunderbird).

 • Was this Helpful?
 • Yes   No