Jak współdzielić kontakty w książce adresowej?

Informujemy, że usługa OX Business i OX Private nie są już dostępna w ofercie Strefa.pl. Wszystkie usługi zarejestrowane, opłacone i widoczne w panelu administracyjnym pozostają w pełni funkcjonalne i dostępne dla klientów Strefa.pl. Powyższa zmiana dotyczy jedynie w/w usług. Dostęp do poczty e-mail oraz zarządzania kontami poczty elektronicznej pozostaje bez zmian.

Jakie informacje znajdę w tym artykule?

Wprowadzenie

ksiazkaadresowaoxW ramach poczty OX Business możesz korzystać z zaawansowanego organizera internetowego, dzięki któremu łatwo i szybko znajdziesz adres e-mail w Twojej książce adresowej, stworzysz listę spraw do realizacji, czy też zaplanujesz nowe spotkanie.

Potęga poczty rozszerzonej o możliwości OX Business tkwi też w możliwości wspólnej pracy na dokumentach tekstowych (OX Text) i arkuszach kalkulacyjnych (OX Spreadsheet). Edycja dokumentów online to najbardziej produktywny sposób pracy z dokumentem. Dzięki OX Text i OX Spreadsheet tworzysz dokumenty i udostępniasz je innym pracownikom do edycji w trybie online. To znacznie upraszcza pracę i zwiększa jej wydajność.

Dzięki wprowadzonej integracji z innymi użytkownikami skrzynek e-mail, możesz współdzielić utworzone książki adresowe z innymi skrzynkami e-mail, które objęte są funkcją OX Business. Planując sieć kontaktów w książce adresowej możesz określić, które skrzynki e-mail w Twojej firmie będą miały do nich dostęp.

Wspólne kontakty dla całej firmy ułatwią zarządzanie komunikacją w firmie i poza nią. Wreszcie jesteś niezależny od pracowników, którzy poszli na urlop, zachorowali, lub zmienili pracę.

Wszystkie kontakty pozostają we wspólnej bazie i zawsze jest do nich dostęp. Twój nowy sprzedawca może w szybki sposób przejąć obowiązki po innym pracowniku i kontynuować rozmowy biznesowe w trybie ciągłym.

Jak dodawać nowe kontakty lub listy dystrybucyjne do książki adresowej?

Po zalogowaniu do skrzynki e-mail, możesz dodawać nowe kontakty za pomocą zakładki „Książka adresowa”, która znajduje się w górnej części ekranu.

ksiazka-adresowa

Po wybraniu zakładki „Książka adresowa”, zostanie wyświetlona zawartość domyślnej książki adresowej, do której możesz dodawać kontakty oraz listy dystrybucyjne. Za pomocą opcji „Nowe” -> „Dodaj kontakt” (górna część ekranu) możesz rozpocząć dodawanie nowych pozycji do wyświetlonej książki adresowej.
WAŻNE! Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej informacji na temat zarządzania listą kontaktów.
dodaj-kontakt

Po kliknięciu przycisku „plusa” i wybraniu podopcji „Dodaj kontakt”, zostanie wyświetlone okno, które pozwala określić szczegóły nowego kontaktu. Po zdefiniowaniu szczegółów nowego wpisu i kliknięciu przycisku „Zapisz”, tworzony kontakt zostanie dodany do książki adresowej.

dodaj-kontakt2

WAŻNE! Do książki adresowej możesz dodawać też listy dystrybucyjne. Lista dystrybucyjna to inaczej lista kontaktów, która następnie służy do masowego rozsyłania wiadomości e-mail na adresy, które znajdują się na tej liście.
dodaj-kontakt3

Listy dystrybucyjne mogą być przydatne do wysyłania wiadomości e-mail do wszystkich pracowników danego działu w firmie (tworząc listy dystrybucyjne dla każdego działu, np. magazyn, księgowość).

Czy mogę tworzyć kolejne podfoldery (książki adresowe)?

Tak, oczywiście. W zakładce „Książka adresowa” (górna część ekranu), możesz przejść do tworzenia nowego podfolderu publicznego lub prywatnego, do którego będziesz mógł dodawać kontakty. Nowy folder publiczny lub prywatny traktowany jest w tym przypadku jako kolejny kalendarz.

folder-prywat3

Jak udostępnić moje książki adresowe innym użytkownikom?

Po utworzeniu książki adresowej i dodaniu do niej kontaktów, możesz odpowiednio zmienić uprawnienia do książki adresowej, aby udostępnić zawarte w niej dane innym użytkownikom skrzynek e-mail, które również objęte są funkcją OX Business.

kontakty

Aby zmienić uprawnienia do książki adresowej, należy kliknąć ikonę opcji, znajdującą się przy Kontaktach i następnie wybrać „Uprawnienia”. Na ekranie zostanie wyświetlone nowe okno, w którym będziesz mógł określić uprawnienia do wybranej książki adresowej.

uprawnienia3
Po nadaniu odpowiednich uprawnień użytkownikom skrzynek e-mail, na ich kontach pocztowych (w zakładce „Książka adresowa”) pojawi się nowa sekcja o nazwie „Udostępnione”. Znajduje się w niej lista skrzynek e-mail, które udostępniają nam swoje kontakty.

udosepnione-kontakty-nox

Przykład: użytkownik skrzynki e-mail „kowalski@twojadomena.pl” udostępnił swoje kontakty drugiemu użytkownikowi „nowak@twojadomena.pl”. Użytkownik „nowak@twojadomena.pl” na swoim koncie pocztowym odnajdzie sekcję „Udostępnione”, a w niej adres e-mail „kowalski@twojadomena.pl”. Po wybraniu tej skrzynki e-mail, użytkownik „nowak@twojadomena.pl” będzie miał dostęp do udostępnionej książki adresowej (w zależności od uprawnień, które zostały nadane Nowakowi).
  • Was this Helpful?
  • Yes   No