Weryfikacja adresu e-mail przy domenach globalnych (ClientHold)

Od 01.01.2014 dysponent domeny globalnej (np. .com, .net, .biz., .info lub .org) zobowiązany jest do potwierdzenia kontaktowego adresu e-mail po wykonaniu określonych operacji na domenie. Wiadomość z prośbą o potwierdzenie adresu e-mail wysyłana jest do abonenta w przypadku:
  • rejestracji nowej domeny globalnej,
  • transferu domeny globalnej do innego operatora,
  • zmiany danych abonenta (np. adres e-mail w ramach cesji).
Weryfikacyjna wiadomość e-mail wysyłana jest w przypadku każdej domeny globalnej (np. .com, .net, .org, .info) na kontaktowy adres e-mail. Wiadomość weryfikacyjna wysyłana jest tylko na niezweryfikowany adres e-mail. Przykładowo, jeśli posiadasz wiele domen globalnych, przy których podany jest ten sam adres e-mail, to mogłeś już ten adres zweryfikować wcześniej – w takiej sytuacji wysyłka weryfikacyjnej wiadomości już nie nastąpi. Otrzymasz natomiast wiadomość mającą na celu potwierdzenie zmiany danych przy domenie.
Aby potwierdzić adres e-mail, należy kliknąć link, który znajduje się w treści otrzymanej wiadomości e-mail. Wiadomości weryfikacyjne wysyłane są w dniu dokonania operacji, następnie jest ona ponawiana 5 dnia, 10 dnia oraz 13 dnia po wykonaniu operacji. Wystarczające jest potwierdzenie jednej wiadomości. Po potwierdzeniu jednej wiadomości weryfikacyjnej, kolejne wiadomości nie będą już ponawiane.
Potwierdzenie danych możesz wykonać w ciągu 15 dni od czasu dokonania operacji, wyłącznie za pomocą linku znajdującego się wiadomości wysyłanej na adres e-mail dysponenta domeny. W przypadku cesji (zmiana abonenta domeny), wiadomość e-mail wysyłana jest na adres e-mail nowego abonenta domeny.

Jeśli adres e-mail nie zostanie potwierdzony przez dysponenta w terminie 15 dni, domena zostanie zablokowana (nie usunięta). Status domeny zostanie ustawiony na ClientHold. Funkcjonowanie domeny zostanie przywrócone, jak tylko dysponent potwierdzi dane poprzez kliknięcie linku przesłanego w wiadomości e-mail.

Co zrobić, jeśli kontaktowy adres e-mail przy domenie jest niepoprawny?
Jeśli kontaktowy adres e-mail przy domenie jest nieprawidłowy, przewidzianą możliwością jest własnoręcznie przygotowany pisemny wniosek o zmianę adresu e-mail (wyślij skan podpisanego wniosku + dokumenty autoryzujące, np. KRS oraz skan dowodu osobistego do Biura Obsługi Klienta).

Więcej rozwiązań

  • Was this Helpful?
  • Yes   No