Nowa polityka transferu i aktualizacji danych dla domen globalnych

Opisany proces występuje tylko przy domenach globalnych (np. com, net, org) oraz przy domenach us i co.

ICANN – instytucja odpowiedzialna za przyznawanie domen internetowych oraz nadzór nad serwerami DNS – z dniem 1.12.2016 r. wprowadziła zmianę, która wpłynie na bezpieczeństwo m.in. transferu domen, a także cesji (zmiany abonenta). Oznacza to, że poniższa zmiana dotyczy wszystkich Rejestratorów i Abonentów domen globalnych.

Abonenci domen globalnych (np. com, net, biz) są zobligowani do stosowania nowej procedury zmiany danych – bez względu na to czy jest to przeniesienie praw na inny podmiot (cesja praw własności domeny), czy tylko aktualizacja dotychczasowych informacji o właścicielu domeny w bazie abonentów domen Whois.
Potwierdzanie zmiany danych występuje przy każdej domenie globalnej oraz .us i .co. Jeśli nie zweryfikowałeś wcześniej kontaktowego adresu e-mail przy domenie globalnej, to możesz otrzymać jeszcze dodatkową wiadomość, która będzie służyć do weryfikacji adresu e-mail.

Co muszę zrobić, czyli jak potwierdzić zmianę danych?

Każda próba zmiany danych przy domenie, np. nazwy firmy, imienia, nazwiska lub nawet adresu e-mail abonenta, będzie wymagała potwierdzenia takiej zmiany za pomocą linku znajdującego się w wiadomości e-mail, wysłanej na adres dysponenta domeny. Masz 14 dni na to, aby odebrać i potwierdzić zmianę danych – możesz to zrobić klikając link weryfikacyjny znajdujący się w tej wiadomości e-mail.

W przypadku chęci zmiany adresu e-mail, taka operacja zmiany danych będzie wymagała potwierdzenia przez obie strony (zostaną wysłane dwie wiadomości – jedna na stary, druga na nowy adres e-mail). Po wysłaniu wiadomości z linkami potwierdzającymi, obie strony mają 14 dni na zatwierdzenie operacji. Jeśli jedna ze stron odrzuci wniosek, cały proces zmiany zostanie anulowany. Jeżeli operacja zmiany danych zostanie sfinalizowana, to obie strony otrzymają powiadomienie z potwierdzeniem zmiany danych.

Co się stanie po potwierdzeniu zmiany danych przy domenie?

Po zakończeniu zmiany lub aktualizacji danych, na domenę zostanie nałożona tymczasowa blokada transferu do innego Rejestratora (60 dni). Jeśli podczas potwierdzania zmiany danych przy domenie, wyłączyłeś opcję o nazwie: „Transferlock”, to tymczasowa blokada transferu przy domenie nie zostanie nałożona. Jeśli blokada została nałożona, to nie ma już możliwości odblokowania domeny do transferu – trzeba poczekać 60 dni.

Wprowadzone zmiany w polityce zmiany danych oraz transferów domen, mają na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa i zabezpieczenie interesów Abonentów domen i przyczyniają się do wyeliminowania zjawiska przechwyceń domen (hijacking) przez podmioty, lub osoby nieuprawnione do dysponowania domeną.
WAŻNE INFORMACJE O ZMIANACH ADRESU E-MAIL:

  • Jeśli adres e-mail się nie zmienia, a zmienia się Abonent (lub zmianie ulegają dane w polach: imię, nazwisko, nazwa firmy itp.) – zostanie wysłana jedna wiadomość do abonenta z prośbą o zatwierdzenie zmian.
  • Jeśli adres e-mail się zmienia – wysyłane zostaną w każdym przypadku dwie wiadomości (na aktualny i nowy adres e-mail) z prośbą o zatwierdzenie zmian.
  • Jeśli adres e-mail jest nieprawidłowy, przewidzianą możliwością rozwiązania jest pisemny wniosek (skan samodzielnie przygotowanego i podpisanego wniosku + dokumenty autoryzujące, np. KRS lub dowód osobisty) wysłane do Biura Obsługi Klienta.
Wiadomość e-mail potwierdzająca zmianę danych przy domenie globalnej, wysyłana jest dla każdej domeny globalnej. Jeśli więc posiadasz wiele domen, to dla każdej z nich otrzymasz wiadomość z linkiem do potwierdzenia zmiany danych.

Więcej rozwiązań

  • Was this Helpful?
  • Yes   No