Jak przenieść stronę WWW do nowego Strefa.pl?

W tym artykule znajdziesz instrukcje przenoszenia strony WWW na serwer w Strefa.pl.

Jak przenieść stronę WWW, która nie korzysta z bazy danych, np. MySQL?

Jeśli przenoszona strona WWW nie korzysta z bazy danych, przenoszenie jej jest bardzo łatwe. W takiej sytuacji wystarczy przesłać wszystkie pliki na serwer do katalogu „/webspace/httpdocs/nazwa_katalogu”. Jeśli jest to strona WWW zbudowana w technologii PHP, sprawdź czy posiada jakieś pliki konfiguracyjne, w których należałoby zmienić nazwę domeny lub ścieżki do plików. W razie potrzeby zaktualizuj te pliki konfiguracyjne.

 1. Za pośrednictwem klienta FTP połącz się ze starym serwerem i przenieś wszystkie pliki strony WWW na nowy serwer. Możesz to zrobić kopiując w pierwszej kolejności pliki ze starego serwera na komputer lokalny. Następnie skonfiguruj połączenie z nowym serwerem w Strefa.pl, aby przenieść pliki znajdujące się na komputerze lokalnym na serwer w Strefa.pl.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak połączyć się z serwerem FTP.
 2. Po przeniesieniu plików strony WWW ze starego na nowy serwer w Strefa.pl, należy przejść do przenosin domeny. Domenę możesz przenieść do Strefa.pl na kilka sposobów, my proponujemy skorzystanie z transferu domeny do Strefa.pl. Transfer domeny oznacza przeniesienie obsługi domeny do Strefa.pl i jest równoznaczny z przeniesieniem obsługi bilingowej domeny do Strefa.pl (opłacanie faktur za przedłużenie w Strefa.pl) oraz możliwością samodzielnej konfiguracji domeny za pomocą panelu administracyjnego.

  • Transfer domeny do Strefa.pl – w przypadku transferu od innego operatora do Strefa.pl wymagane jest posiadanie specjalnego kodu autoryzującego operację. Kod ten nosi nazwę AuthInfo i musisz go uzyskać od obecnego operatora Twojej domeny. Podczas inicjowania operacji transferu domeny, będziesz musiał podać kod AuthInfo, w przeciwnym wypadku transfer nie będzie mógł być rozpoczęty.
  • Delegacja domeny do Strefa.pl – czym jest delegacja domeny na serwery DNS Strefa.pl od innego operatora wyjaśnimy na poniższym przykładzie. Po wydelegowaniu domeny, nadal będziesz ją opłacać u obecnego operatora.
   Przykład: Załóżmy, że posiadasz serwer w Strefa.pl i umieściłeś na nim swoją stronę WWW. Dodatkowo wykupiłeś domenę twojadomena.pl u innego zewnętrznego operatora. Chcesz, aby pod adresem twojadomena.pl była wyświetlana strona WWW umieszczona na Twoim serwerze w Strefa.pl. Aby było to możliwe możesz wydelegować twojadomena.pl na odpowiednie serwery DNS, aby połączyć daną domenę z Twoim serwerem w Strefa.pl.
 3. Podczas transferu lub delegacji domeny pamiętaj, aby przenoszoną domenę przypisać do serwera, na którym znajdują się pliki Twojej strony WWW. Podczas przypisywania domeny możesz wybrać katalog (położenie), do którego będzie prowadzić domena. Przekierowanie domeny na katalog możesz zmienić w każdej chwili za pomocą Panelu klienta. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak przekierować domenę na wybrany katalog na serwerze.

 4. Po wykonaniu wszystkich powyższych operacji, strona WWW z poprzedniego serwera zostanie przeniesiona na serwer w Strefa.pl. Pod adresem domeny (np. www.twojadomena.pl) będzie wyświetlana strona WWW, która znajduje się już na nowym serwerze.

Jak przenieść stronę WWW, która korzysta z bazy danych, np. MySQL?

Jeśli strona WWW korzysta z bazy danych MySQL, należy dodatkowo przenieść bazę danych na serwer w Strefa.pl i zaktualizować pliki konfiguracyjne skryptów (np. nazwa bazy danych, login użytkownika bazy danych oraz hasło dostępu do bazy danych).
Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby przenieść stronę WWW oraz bazę danych na nowy serwer w Strefa.pl:
 1. Przenieś wszystkie pliki strony WWW ze starego na nowy serwer w Strefa.pl.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak połączyć się z serwerem FTP.
 2. Za pośrednictwem klienta FTP połącz się ze starym serwerem i przenieś wszystkie pliki strony WWW na nowy serwer. Możesz to zrobić kopiując w pierwszej kolejności pliki ze starego serwera na komputer lokalny. Następnie skonfiguruj połączenie z nowym serwerem w Strefa.pl, aby przenieść pliki znajdujące się na komputerze lokalnym na serwer w Strefa.pl.
  Do połączenia z serwerem wymagany jest program zwany klientem FTP, np. Total Commander lub FileZilla.
 3. Po przeniesieniu plików na nowy serwer w Strefa.pl, należy przenieść bazę danych, z której korzysta strona WWW.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak przenieść bazę danych ze starego na nowy serwer w Strefa.pl.
 4. Po wykonaniu importu i eksportu, baza danych z poprzedniego serwera zostanie przeniesiona na nowy serwer w Strefa.pl. Jeśli przenosisz stronę WWW zbudowaną w oparciu o technologię bazy danych, po wykonanym imporcie należy jeszcze zaktualizować pliki konfiguracyjne skryptów (np. nazwa bazy danych, login użytkownika bazy danych oraz hasło dostępu do bazy danych). Jest to spowodowane tym, że nowa baza danych może mieć inną nazwę i/lub inne hasło dostępu niż poprzednia baza danych.
  Jeśli Twoja strona WWW została zbudowana w oparciu o CMS WordPress lub Joomla!, należy zmienić dane dostępu do bazy danych, które zapisane są w pliku konfiguracyjnym strony WWW. W przypadku WordPress jest to plik wp-config.php, natomiast w przypadku Joomla! jest to plik configuration.php.
  Podczas modyfikowania plików konfiguracyjnych, pamiętaj o podaniu poprawnego adresu/hosta do bazy danych, którą utworzyłeś na nowym serwerze w Strefa.pl. Wpisanie adresu „localhost” nie pozwoli na poprawne połączenie z bazą danych, należy podać pełny adres IP lub nazwę hosta, które znajdziesz w Panelu klienta. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się jak sprawdzić jaki jest adres/host do bazy danych utworzonej na serwerze w Strefa.pl.
 5. Po przeniesieniu plików strony WWW oraz bazy danych ze starego na nowy serwer w Strefa.pl, należy przejść do przenosin domeny. Domenę możesz przenieść do Strefa.pl na kilka sposobów, my proponujemy skorzystanie z transferu domeny do Strefa.pl. Transfer domeny oznacza przeniesienie obsługi domeny do Strefa.pl i jest równoznaczny z przeniesieniem obsługi bilingowej domeny do Strefa.pl (opłacanie faktur za przedłużenie w Strefa.pl) oraz możliwością samodzielnej konfiguracji domeny za pomocą panelu administracyjnego.

  • Transfer domeny do Strefa.pl – w przypadku transferu od innego operatora do Strefa.pl wymagane jest posiadanie specjalnego kodu autoryzującego operację. Kod ten nosi nazwę AuthInfo i musisz go uzyskać od obecnego operatora Twojej domeny. Podczas inicjowania operacji transferu domeny, będziesz musiał podać kod AuthInfo, w przeciwnym wypadku transfer nie będzie mógł być rozpoczęty.
  • Delegacja domeny do Strefa.pl – czym jest delegacja domeny na serwery DNS Strefa.pl od innego operatora wyjaśnimy na poniższym przykładzie. Po wydelegowaniu domeny, nadal będziesz ją opłacać u obecnego operatora.
   Przykład: Załóżmy, że posiadasz serwer w Strefa.pl i umieściłeś na nim swoją stronę WWW. Dodatkowo wykupiłeś domenę twojadomena.pl u innego zewnętrznego operatora. Chcesz, aby pod adresem twojadomena.pl była wyświetlana strona WWW umieszczona na Twoim serwerze w Strefa.pl. Aby było to możliwe możesz wydelegować twojadomena.pl na odpowiednie serwery DNS, aby połączyć daną domenę z Twoim serwerem w Strefa.pl.

Podczas transferu lub delegacji domeny pamiętaj, aby przenoszoną domenę przypisać do serwera, na którym znajdują się pliki Twojej strony WWW. Podczas przypisywania domeny możesz wybrać katalog (położenie), do którego będzie prowadzić domena. Przekierowanie domeny na katalog możesz zmienić w każdej chwili za pomocą Panelu klienta. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak przekierować domenę na wybrany katalog na serwerze.

Po wykonaniu wszystkich powyższych operacji, strona WWW z poprzedniego serwera zostanie przeniesiona na serwer w Strefa.pl. Pod adresem domeny (np. www.twojadomena.pl) będzie wyświetlana strona WWW, która znajduje się już na nowym serwerze.

Więcej rozwiązań

 • Was this Helpful?
 • Yes   No