Jak zmienić wartość rekordu SOA w szablonie strefy DNS?

Parallels Plesk Panel aktualizuje automatycznie nazwę strefy, nazwę hosta, adres e-mail administratora, numer seryjny rekordu SOA oraz zapisuje do plików strefy, które utrzymuje, domyślne wartości dla reszty rekordów SOA. Jeżeli domyślne wartości rekordu SOA Ci nie odpowiadają, to możesz je zmienić za pośrednictwem Parallels Plesk Panel.

Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby zmienić wartość rekordu SOA w szablonie domyślnej strefy DNS:

 1. Zaloguj się do Parallels Plesk Panel.
 2. Wybierz opcję menu „Serwer” -> „Narzędzia i Ustawienia” -> „Ustawienia szablonu DNS”.
 3. Kliknij opcję „Wzorce rekordu SOA”.
  narzedzia-dns
 4. Zdefiniuj wyświetlone wartości dla rekordu SOA:
  soa1
  • TTL – jest to czas, w którym inne serwery DNS będą przechowywać zapis w swojej pamięci podręcznej. Domyślna wartość to jeden dzień. Podsumowując, w polu tym określ, jak często serwery DNS mają aktualizować w swojej pamięci podręcznej informacje na temat rekordów Twojej domeny.

  • Odśwież (Refresh) – drugorzędne serwery nazw (secondary DNS) łączą się z pierwszorzędnymi serwerami nazw (primary DNS), aby sprawdzić, czy zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany w pliku strefy domeny. W tym miejscu określasz, co jaki czas mają być sprawdzane te informacje. Podsumowując, jest to informacja dla serwera zapasowego, co jaki czas ma sprawdzać aktualność swoich danych strefowych. Domyślna wartość to trzy godziny.

  • Ponów (Retry) – jest to czas, który określa ile czasu serwer drugorzędny (secondary DNS) ma czekać przed ponowieniem próby nawiązania połączenia (np. w celu transferu strefy). Parametr ten jest wykorzystywany w sytuacjach, gdy nie udało się połączyć z serwerem podstawowym po upływie czasu odświeżania (np. awaria łącza w sieci, w której pracuje serwer podstawowy). Czas ten jest zwykle krótszy od interwału odświeżania. Domyślna wartość to jedna godzina.

  • Wygasa (Expire) – czas, po jakim serwer zapasowy uzna dane w strefie za nie aktualne, jeżeli nie zdoła się połączyć z serwerem podstawowym po okresie czasu zdefiniowanym w polu RETRY.

  • Minimum (Minimum) – określasz w tym miejscu ile czasu serwer drugorzędny (secondary DNS) ma przechowywać negatywne odpowiedzi serwera. Domyślna wartość to trzy godziny.

 5. Kliknij przycisk „OK”, aby zapisać zmiany. Nowe parametry dla rekordu SOA zostaną zmienione.
 6. Po zapisaniu zmian, na ekranie może pojawić się następujący komunikat:
  zmieniony1
 7. Kliknij link, który znajduje się w danym komunikacie, aby zastosować wprowadzone zmiany w strefach DNS subskrypcji.
Do czego służy sekcja „format numeru seryjnego strefy DNS”, która znajduje się w formularzu ustawień rekordu SOA?

Numer seryjny rekordu SOA określa numer wersji danych, które są zawarte w pliku strefy.

Domyślnie do określenia numeru wersji danych, serwery obsługiwane przez Parallels Plesk Panel korzystają ze znacznika czasu dla środowiska UNIX. Znacznik czasu w środowisku Linux jest systemem reprezentacji czasu, który mierzy zegarową liczbę sekund od 1 stycznia 1970, godz. 00:00:00 czasu UTC, czyli od chwili zwanej początkiem epoki Uniksa (ang. Unix Epoch). Data i czas są przedstawiane jako 32-bitowa liczba sekund. Dlatego też przedział czasu jest ograniczony, przewiduje się, że wyczerpanie się znacznika czasu UNIX może nastąpić 8 lipca 2038.

RIPE zaleca używanie formatu YYYYMMDDNN, gdzie YYYY to rok (cztery cyfry), MM miesiąc (dwie cyfry), DD dzień miesiąca (dwie cyfry) i NN dzień tygodnia (dwie cyfry). Format YYYYMMDDNN jest również ograniczony, wyczerpanie tego znacznika czasu jest przewidywane na rok 4294.

Korzystanie z formatu numeru seryjnego zalecanego przez IETF i RIPE jest obowiązkowe dla wielu domen zarejestrowanych w wysokiej klasy strefach DNS (najczęściej są to europesjkie serwery DNS).

WAŻNE! Jeśli domena jest zarejestrowana w jednej z tych stref i registrar odrzuca numer seryjny SOA, to skorzystanie z formatu numeru seryjnego zalecanego przez IETF i RIPE powinno rozwiązać tą sytuację.
 • Kliknij tutaj, aby przeczytać o zmianie formatu numeru seryjnego dla rekordu SOA na zalecany przez IETF i RIPE.
 • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak użyć formatu „Unix Timestamp” dla numeru seryjnego rekordu SOA.

Więcej rozwiązań

 • Was this Helpful?
 • Yes   No