Informacje podstawowe o konfiguracji usług DNS w Plesku

Parallels Plesk Panel działa we współpracy z serwerem DNS, który umożliwia uruchamianie usługi DNS na tej samej maszynie, na której są utrzymywane strony WWW.

Konfiguracja stref DNS dla nowo dodanych domen jest procesem zautomatyzowanym.
Po dodaniu nowej nazwy domeny do Parallels Plesk Panel, plik strefy jest automatycznie generowany na podstawie szablonu strefy DNS. Domena jest rejestrowana w bazie danych serwera nazw, a sam serwer DNS ma za zadanie działać jako główny serwer DNS (master) dla strefy.

Przykładowe operacje, które możesz wykonać podczas konfiguracji usług DNS:

  • Dodawanie oraz usuwanie rekordów domen z szablonu DNS.
  • Zastąpienie automatycznej konfiguracji strefy z Twoimi ustawieniami niestandardowymi.
  • Wybór innego serwera DNS (np. przy serwerach Windows możesz wybrać Microsoft DNS zamiast DNS BIND).
  • Wyłączenie strefy domeny na swojej maszynie, jeśli dostawca lub inna organizacja (firma) utrzymuje usługę DNS dla Twoich stron WWW.
  • Określenie lokalizacji, w której wszystkie strony klientów będą dostępne do podglądu.

Więcej rozwiązań

  • Was this Helpful?
  • Yes   No