Zmiana numeru seryjnego dla rekordu SOA na zalecany przez IETF i RIPE

Numer seryjny rekordu SOA określa numer wersji danych, które są zawarte w pliku strefy.

Domyślnie do określenia numeru wersji danych, serwery obsługiwane przez Parallels Plesk Panel korzystają ze znacznika czasu dla środowiska UNIX. Znacznik czasu w środowisku Linux jest systemem reprezentacji czasu, który mierzy zegarową liczbę sekund od 1 stycznia 1970, godz. 00:00:00 czasu UTC, czyli od chwili zwanej początkiem epoki Uniksa (ang. Unix Epoch). Data i czas są przedstawiane jako 32-bitowa liczba sekund. Dlatego też przedział czasu jest ograniczony, przewiduje się, że wyczerpanie się znacznika czasu UNIX może nastąpić 8 lipca 2038.

RIPE zaleca używanie formatu YYYYMMDDNN, gdzie YYYY to rok (cztery cyfry), MM miesiąc (dwie cyfry), DD dzień miesiąca (dwie cyfry) i NN dzień tygodnia (dwie cyfry). Format YYYYMMDDNN jest również ograniczony, wyczerpanie tego znacznika czasu jest przewidywane na rok 4294.

Korzystanie z formatu numeru seryjnego zalecanego przez IETF i RIPE jest obowiązkowe dla wielu domen zarejestrowanych w wysokiej klasy strefach DNS (najczęściej są to europesjkie serwery DNS).

WAŻNE! Jeśli domena jest zarejestrowana w jednej z tych stref i registrar odrzuca numer seryjny SOA, to skorzystanie z formatu numeru seryjnego zalecanego przez IETF i RIPE powinno rozwiązać tą sytuację.

Jak zmienić format numeru seryjnego dla rekordu SOA na zalecany przez IETF i RIPE?

 1. Zaloguj się do Parallels Plesk Panel.
 2. Wybierz opcję menu „Serwer” -> „Narzędzia i Ustawienia” -> „Ustawienia szablonu DNS”.
 3. Kliknij opcję „Wzorce rekordu SOA”.
 4. Włącz opcję (zaznacz checkbox) „Użyj formatu numeru seryjnego zalecanego przez IETF i RIPE”.
  ripeRys. Zaznacz pole wyboru, aby skorzystać z formatu zalecanego przez IETF i RIPE.
   
  WAŻNE! Sprawdź wygenerowany numer seryjny SOA w wybranym formacie czasu. Jeżeli wygenerowana liczba jest mniejsza od bieżącej liczby strefy, to zmiana może powodować przejściowe wadliwe działanie systemu DNS dla tej domeny. Aktualizacja strefy domeny powinna być widoczna dla użytkowników sieci Internet za jakiś czas.
 5. Kliknij przycisk „OK”.
 6. Po zapisaniu zmian, na ekranie może pojawić się następujący komunikat:
  zmieniony1
 7. Kliknij link, który znajduje się w danym komunikacie, aby zastosować wprowadzone zmiany w strefach DNS subskrypcji.

Więcej rozwiązań

 • Was this Helpful?
 • Yes   No