Jak określić hosty, do których transfer stref DNS jest dozwolony?

Domyślnie, transfer stref DNS jest dozwolony tylko dla serwerów nazw, które są określone przez rekordy NS zawarte w każdej strefie. Jeśli rejestrator domeny wymaga umożliwienia transferu wszystkich stref DNS również do innych adresów IP/hostów, to skorzystaj z poniższej instrukcji:

 1. Zaloguj się do Parallels Plesk Panel.
 2. Wybierz opcję menu Serwer” -> „Narzędzia i Ustawienia” -> „Ustawienia szablonu DNS”.
 3. Kliknij opcję „Wzorzec ograniczeń transferu”. Na ekranie pojawią się wszystkie hosty/adresy IP, do których transfer wszystkich stref DNS jest dozwolony.

  narzedzia-dns

  WAŻNE! Napis „Brak Rekordów ACL” oznacza, że w systemie nie ma dodanych żadnych adresów IP/hostów, do których transfer stref DNS jest dozwolony. Obowiązują w tym przypadku ustawienia domyślne, które pozwalają na transfer stref DNS tylko serwerom nazw określonym przez rekordy NS.
 4. Kliknij przycisk „Dodaj nowy adres”.
  dodaj-adres
 5. Podaj adres IP lub nazwę hosta wybranej sieci i kliknij przycisk „OK”.
  adres2Rys. Wpisz adres IP lub host, do którego chcesz umożliwić transfer stref DNS i kliknij przycisk „OK”.

Więcej rozwiązań

 • Was this Helpful?
 • Yes   No