Jak współdzielić zaplanowane zadania z innymi kontami?

Informujemy, że usługa OX Business i OX Private nie są już dostępna w ofercie Strefa.pl. Wszystkie usługi zarejestrowane, opłacone i widoczne w panelu administracyjnym pozostają w pełni funkcjonalne i dostępne dla klientów Strefa.pl. Powyższa zmiana dotyczy jedynie w/w usług. Dostęp do poczty e-mail oraz zarządzania kontami poczty elektronicznej pozostaje bez zmian.

Jakie informacje znajdę w tym artykule?

Wprowadzenie

zadaniaoxRozszerzona poczta OX Business to funkcjonalność, nowoczesność i styl. Zarządzaj swoimi wiadomościami, kontaktami, kalendarzem oraz listą zadań – szybciej i łatwiej, niż kiedykolwiek.

Potęga poczty rozszerzonej o możliwości OX Business tkwi też w możliwości wspólnej pracy na dokumentach tekstowych (OX Text) i arkuszach kalkulacyjnych (OX Spreadsheet). Edycja dokumentów online to najbardziej produktywny sposób pracy z dokumentem. Dzięki OX Text i OX Spreadsheet tworzysz dokumenty i udostępniasz je innym pracownikom do edycji w trybie online. To znacznie upraszcza pracę i zwiększa jej wydajność.

W ramach OX Business możesz korzystać z zaawansowanego organizera internetowego, dzięki któremu łatwo i szybko zaplanujesz zadania do zrealizowania. Będziesz mógł stworzyć listę spraw do realizacji, którą będziesz mógł współdzielić ze swoimi współpracownikami.

Dzięki wprowadzonej integracji z innymi użytkownikami skrzynek e-mail, możesz współdzielić tworzone listy zadań z innymi skrzynkami e-mail, które również objęte są pocztą OX Business. Po zaplanowaniu listy zadań, możesz określić, które skrzynki e-mail będą miały do niej dostęp.

Możliwość współdzielenia listy zadań otrzymuje każda skrzynka e-mail, przy której funkcja OX Business została aktywowana. Jeśli przy Twojej skrzynce e-mail nie została aktywowana funkcja OX Business, nie będziesz mógł skorzystać z funkcji współdzielenia listy zadań.

Dzięki funkcji współdzielenia listy zadań organizacja pracy w Twojej firmie zostanie ułatwiona. Możesz zaplanować zadania do wykonania dla Ciebie, Twoich współpracowników lub też całych komórek organizacyjnych. System organizacji zadań pozwala wyznaczyć czas realizacji i śledzić postępy. W ten sposób wreszcie będziesz mieć kontrolę nad tym, co się dzieje w Twojej firmie, jak radzą sobie Twoi pracownicy i komu trzeba pomóc, aby zdążył na czas z powierzonym z zadaniem.

Jak dodawać nowe zadania?

Po zalogowaniu do skrzynki e-mail, możesz dodawać zadania za pośrednictwem zakładki „Zadania” w górnej części ekranu.

zadaniaox2

Po wybraniu zakładki „Zadania”, zostanie wyświetlona domyślna lista, do której możesz dodawać zadania. Za pomocą opcji „Nowe” (górna część ekranu) możesz rozpocząć dodawanie nowych zadań.

nowe-zadania

Po kliknięciu przycisku „plusa”, zostanie wyświetlone nowe okno, które pozwala określić szczegóły tworzonego zadania. Po zdefiniowaniu szczegółów nowego zadania i kliknięciu przycisku „Utwórz”, tworzone zadanie zostanie dodane do systemu.
zadanieox04
WAŻNE! Kliknij link „Rozwiń formularz”, aby dodać szczegółowych informacji o tworzonym zadaniu, np. termin realizacji, przypomnienie, postęp, uczestnicy itp.

Czy mogę tworzyć kolejne podfoldery do segregacji zadań?

Tak, oczywiście. W zakładce „Zadania” (po lewej stronie ekranu), możesz przejść do tworzenia nowego folderu publicznego lub prywatnego (czyli nowej listy zadań), do którego będziesz mógł dodawać zadania.

nowy-folder

Jak udostępnić zaplanowane zadania innym użytkownikom?

Po utworzeniu listy zadań, możesz odpowiednio zmienić uprawnienia, aby udostępnić zawarte w nich zadania innym użytkownikom skrzynek e-mail, które również objęte są funkcją OX Business.

uprawnienia

Aby zmienić uprawnienia do listy zadań, należy kliknąć ikonę opcji, znajdującą się przy Zadaniach i następnie wybrać „Uprawnienia”. Na ekranie zostanie wyświetlone nowe okno, w którym będziesz mógł określić uprawnienia do listy zadań.

uprawnienia3
Po nadaniu odpowiednich uprawnień użytkownikom skrzynek e-mail, na ich kontach pocztowych (w zakładce „Zadania”) pojawi się nowa sekcja o nazwie „Udostępnione”. Znajduje się w niej lista skrzynek e-mail, które udostępniają nam swoje listy zadań.

zadania-udostepnione-4nox

Przykład: użytkownik skrzynki e-mail „kowalski@twojadomena.pl” udostępnił swoją listę zadań drugiemu użytkownikowi „nowak@twojadomena.pl”. Użytkownik „nowak@twojadomena.pl” na swoim koncie pocztowym odnajdzie sekcję „Udostępnione”, a w niej adres e-mail „kowalski@twojadomena.pl”. Po wybraniu tej skrzynki e-mail, użytkownik „nowak@twojadomena.pl” będzie miał dostęp do udostępnionej listy zadań (w zależności od uprawnień, które zostały nadane Nowakowi).
  • Was this Helpful?
  • Yes   No