Jak zalogować się do skrzynki e-mail przez Webmail?

Za pośrednictwem Panelu klienta możesz utworzyć skrzynki e-mail na swoim serwerze. Utworzoną w ten sposób skrzynkę e-mail możesz obsługiwać za pomocą programu do obsługi poczty (np. Outlook, Mozilla Thunderbird) lub za pomocą aplikacji internetowej służącej do obsługi skrzynek e-mail (tzw. webmail).
Aby uruchomić aplikację webmail, przejdź pod adres: http://webmail.strefa.pl i zaloguj się do wybranej skrzynki e-mail, która została utworzona na serwerze w Strefa.pl

Jak sprawdzić skrzynkę odbiorczą poprzez interfejs Webmail?

Aby zalogować się do wybranej skrzynki e-mail, wejdź pod adres http://webmail.strefa.pl i zaloguj się do konta pocztowego.ox-login

Czy mogę przejść do interfejsu Webmail w inny sposób?

Możesz też przeklikać się do webmaila dla wybranej skrzynki e-mail z poziomu Panelu klienta. Jako administrator serwera nie musisz znać hasła dostępu do skrzynki e-mail, aby zobaczyć zawartość jej skrzynki odbiorczej. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak otworzyć webmaila dla wybranej skrzynki e-mail z poziomu Panelu klienta:

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Kliknij sekcję menu „Poczta”, która znajduje się w górnej części ekranu.poczta
  Po przejściu do sekcji menu „Poczta”, nad przyciskiem „Dodaj skrzynkę pocztową” znajdziesz adresy serwerów pocztowych dla Twojego serwera. Znalezione w tym miejscu adresy serwerów pocztowych możesz użyć podczas konfiguracji programów do obsługi poczty lub innych skryptów, które mogą służyć do wysyłki wiadomości. Kliknij tutaj, aby przeczytać o adresach serwerów pocztowych w Panelu klienta.
 3. Na ekranie zostanie wyświetlona lista skrzynek e-mail, które zostały utworzone na Twoim serwerze. Kliknij nazwę skrzynki e-mail, której zawartość chcesz sprawdzić w webmailu.
  dodaj-skrzynke2
 4. Na wyświetlonym ekranie kliknij zakładkę „Webmail”, która znajduje się w górnej części ekranu.webmail2
 5. W sekcji „Dostęp do poczty webowej”, kliknij link „Otwórz”, aby wyświetlić zawartość wybranej skrzynki e-mail w webmailu.web2
 6. Na ekranie zostanie wyświetlona zawartość skrzynki odbiorczej dla wybranego konta pocztowego.
 • Was this Helpful?
 • Yes   No