Jak uniemożliwić tworzenie domen i aliasów w strefach DNS innych użytkowników?

Domyślne ustawienia pozwalają użytkownikom tworzyć nowe subdomeny i aliasy domen w strefach DNS, które należą do innych użytkowników. Oznacza to, że mogą stworzyć strony WWW i wiadomości e-mail, które mogłyby zostać wykorzystane do kradzieży (np. tożsamości), spamowania lub phishing’u.

Jak uniemożliwić tworzenie domen i aliasów w strefach DNS innych użytkowników?

  1. Zaloguj się do Parallels Plesk Panel.
  2. Wybierz opcję menu „Serwer” -> „Narzędzia i Ustawienia” -> „Ogranicz możliwość tworzenia podstref”.
  3. Włącz opcję „Nie powalaj użytkownikom tworzyć podstrefy DNS w super-strefach DNS innych użytkowników”.
    ogranicztworzenie01
  4. Kliknij przycisk „OK”, aby zapisać zmiany.

Więcej rozwiązań

  • Was this Helpful?
  • Yes   No