Jak przedłużyć ważność usługi w Strefa.pl?

Za pośrednictwem Panelu klienta możesz opłacić Twoje usługi oraz zamówienia (np. przedłużenie serwera lub zamówienia zwiększenia zasobów). Zamówienia przedłużenia usług mogą być generowane automatycznie lub manualnie przez Klienta. Dopiero po wygenerowaniu zamówienia możliwe jest wykonanie jakiejkolwiek płatności.

WAŻNE! Jeśli funkcja automatycznego generowania zamówienia jest włączona oraz jeśli w Saldzie Kaucji posiadasz wystarczające środki pieniężne na opłacenie zamówienia, to zamówienie zostanie zrealizowane (opłacone automatycznie). Oznacza to, że system ściągnie z Salda Kaucji wymaganą kwotę w celu realizacji wygenerowanego zamówienia. Wykonanie płatności on-line nie będzie już potrzebne, ponieważ zamówienie zostanie opłacone automatycznie z Salda Kaucji.
Przedłużanie ważności usługi może być realizowane na dwa dostępne sposoby. Zapoznaj się z poniższym artykułem, aby sprawdzić w jaki sposób możesz przedłużać ważność usług w Strefa.pl.

Jakie są dostępne metody płatności?

  1. Płatność on-line – zalecany oraz najszybszy sposób płatności. Podczas realizacji płatności on-line możesz skorzystać z elektronicznego przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak wykonać płatność on-line za pośrednictwem Panelu klienta.
  2. Tradycyjny przelew bankowy – standardowy przelew bankowy również jest dopuszczalnym sposobem płatności za usługi. W ramach przelewu należy wpisać odpowiedni numer rachunku bankowego. Każdy Klient posiada swój unikalny numer rachunku bankowego, na który należy przelewać należności za usługi. W tytule przelewu podaj numer zamówienia, którego dotyczy płatność (znajdziesz go w Panelu klienta w sekcji menu „Konto”).

WAŻNE! Wybierz odpowiednią dla Ciebie metodę płatności i opłać wygenerowane zamówienie (np. zamówienie przedłużenia usługi). Sugerujemy korzystanie z płatności on-line, ponieważ jest to najszybsza oraz najprostsza metoda opłacania zamówień.

Więcej rozwiązań

  • Was this Helpful?
  • Yes   No