Jak zmienić dane kontaktowe dla mojego konta?

W dowolnym momencie za pośrednictwem Panelu klienta możesz zmienić dane kontaktowe. Na dane kontaktowe Twojego konta wysyłane są między innymi informacje o zrealizowanych płatnościach lub wygenerowanych fakturach VAT. W danych kontaktowych zawarte są następujące informacje:

kont

W Panelu klienta możesz ustawić aż trzy rodzaje danych kontaktowych:

 • Kontakt administracyjny – główny kontakt dla konta, który może zostać stosowany jako kontakt bilingowy lub kontakt techniczny w sprawach wymagających bezzwłocznego kontaktu z Klientem.
 • Kontakt bilingowy – kontakt w sprawie płatności, faktur, rozliczeń, danych abonenta.
 • Kontakt techniczny – kontakt w sprawach technicznych, dotyczących funkcjonowania usługi.

Jak zmienić dane kontaktowe dla konta?

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Kliknij przycisk „Więcej”, który znajduje się w module „Konto” (prawa strona ekranu).
  konto-cpRys. Moduł „Konto” znajduje się po prawej stronie ekranu.
 3. Kliknij opcję „Ustawienia konta”, która znajduje się na środku wyświetlonego ekranu.
  ustawienia-konta2
 4. Na wyświetlonym ekranie będziesz mógł wykonać edycję danych kontaktowych (dot. płatności, administracji i spraw technicznych.). Aby to zrobić, kliknij przycisk „Edytuj ustawienia konta”, który znajduje się w górnej części ekranu.
  ustawienia-konta3
 5. Po kliknięciu przycisku „Edytuj ustawienia konta”, zostanie wyświetlony formularz edycji danych kontaktowych. W sekcji „Informacje o kontakcie administracyjnym” będą dostępne następujące pola:
  a2Rys. Przykładowe dane kontaktowe.
 6. Podczas edycji będziesz mógł zmienić administracyjne dane kontaktowe. Jeśli kontakt bilingowy lub kontakt techniczny jest inny, to w sekcjach „Informacje o kontakcie rozliczeniowym” oraz „Informacje o kontakcie technicznym” wpisz inne dane kontaktowe do kontaktu w sprawach technicznych lub płatności.
  rozl2
 7. Po wpisaniu poprawnych danych kontaktowych dla konta, kliknij przycisk „Zapisz”, który znajduje się w dolnej części ekranu. Aktualizacja danych kontaktowych będzie natychmiastowa.
  zapisz-anuluj
 • Was this Helpful?
 • Yes   No