Do czego służy Saldo Kaucji oraz jak z niego korzystać?

Jakie informacje znajdę w tym artykule?

Czym właściwie jest Saldo Kaucji?

Pojęcie Salda Kaucji może pojawić się podczas korzystania z usług w Strefa.pl. Saldo Kaucji jest indywidualnym rachunkiem bankowym, który przypisany jest do danego użytkownika. Saldo Kaucji tworzona jest automatycznie podczas rejestracji każdego konta w Strefa.pl. Zadaniem Salda K aucji jest gromadzenie nadpłaconych środków finansowych w celu ich zabezpieczenia, rozliczania oraz uiszczania opłat związanych ze świadczeniem usługi. Środki finansowe są zbierane w Saldzie Kaucji poprzez płatności nadpłacone, nie ma możliwości doładowania Salda Kaucji.

Środki finansowe zgromadzone w ramach Salda Kaucji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat należnych operatorowi (np. przedłużenie ważności, rejestracja nowej usługi, zamówienie dodatkowych zasobów).

WAŻNE! Stan (saldo) Salda Kaucji możesz sprawdzić po zalogowaniu się do Panelu klienta (sekcja menu „Konto” -> „Dokumenty finansowe” -> „Historia płatności i faktur”).

Jak to działa? Jak opłacić zamówienie za pomocą funkcji Salda Kaucji?

System płatności oparty o płatności przedpłacone nazywany jest Saldem Kaucji. Należy rozumieć przez to system, który na poziomie konta użytkownika posiadać będzie tzw. skarbonkę. W Saldzie Kaucji gromadzone są środki pieniężne z płatności nadpłaconych, z których następnie można skorzystać w celu opłacania usług oraz innych zamówień (np. dokupienie dodatkowych zasobów).

Klient za pomocą Salda Kaucji może opłacać wszystkie usługi, które posiada w ramach swojego konta (np. na jednym koncie klienta może być zarejestrowanych wiele serwerów). Klient samodzielnie opłaca swoje usługi za pośrednictwem Panelu klienta.

WAŻNE! Jeśli funkcja automatycznego odnawiania usługi jest włączona oraz jeśli w Saldzie Kaucji posiadasz wystarczające środki pieniężne na opłacenie zamówienia, to zamówienie zostanie zrealizowane automatycznie. Oznacza to, że system ściągnie ze Salda Kaucji wymaganą kwotę w celu realizacji danego zamówienia.
Jak opłacić zamówienie za pomocą funkcji Salda Kaucji?
 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Kliknij sekcję menu „Konto”, która znajduje się w górnej części ekranu.
  sekcja-konto
 3. Kliknij opcję menu „Dokumenty finansowe”, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  dokumenty-finansowe
 4. Na ekranie zostanie wyświetlona lista niezapłaconych zamówień. Kliknij numer dokumentu, który chcesz opłacić za pomocą środków pieniężnych uzbieranych w Saldzie Kaucji.
  zamowienieskarbonka2
  WAŻNE! W Panelu klienta dostępna jest opcja automatycznego odnowienia usługi, która jest domyślnie włączona. Powoduje ona automatyczne wygenerowanie zamówienia przedłużenia usługi, które powinno zostać opłacone w celu przedłużenia ważności danej usługi.
 5. Na ekranie zostaną wyświetlone szczegółowe informacje na temat wybranego zamówienia. Kliknij zakładkę „Dokumenty”, która znajduje się w górnej części ekranu.
 6. Na wyświetlonym ekranie kliknij przycisk „Dołącz istniejące płatności”, który znajduje się w górnej części ekranu.
  WAŻNE! Jeśli w zakładce „Dokumenty” będzie wyświetlona płatność ze statusem „Wstrzymany”, to należy w pierwszej kolejności ją zaznaczyć i kliknąć przycisk „Odłącz”. Dopiero po wykonaniu tej czynności, należy kliknąć przycisk „Dołącz istniejące płatności” .
 7. Na ekranie zostanie wyświetlona lista wszystkich płatności. Zaznacz te płatności w statusie „Otwarty”, których chcesz użyć do opłacenia wybranego zamówienia i kliknij przycisk „Dołącz”, który znajduje się w górnej części ekranu.
 8. Wybrana płatność lub płatności zostaną wykorzystane do realizacji zamówienia. Środki pieniężne zostaną pobrane z Twojej Salda Kaucji w celu opłacenia wybranego zamówienia.
  WAŻNE! Bądź cierpliwy! System w tym momencie wykona wszelkie niezbędne operacje rozliczeniowe oraz operacje związane z realizacją zamówienia, np. uruchomienie usługi, zmiana planu hostingowego, zmiana cyklu rozliczeniowego.

Najczęściej zadawane pytania w związku z funkcją Salda Kaucji

Co się stanie z moimi środkami finansowymi w Saldzie Kaucji po rezygnacji z usługi?

Ustalenie wysokości środków pieniężnych zebranych w ramach Salda Kaucji następuje w terminie 21 dni od dnia rezygnacji, rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, a w przypadku wypowiedzenia umowy od dnia upływu okresu wypowiedzenia. O wyniku rozliczenia użytkownik zostanie poinformowany na kontaktowy adres e-mail, który podany jest w Panelu klienta.

Czy możliwe jest proporcjonalne rozliczenie środków finansowych zgromadzonych w Saldzie Kaucji?

Strefa.pl nie dokonuje rozliczeń proporcjonalnych środków zgromadzonych w ramach Salda Kaucji, co oznacza, iż środki te muszą pokrywać w całości należności. W przypadku, gdy środki zgromadzone w ramach Salda Kaucji nie pokrywają w całości należności, realizacja zamówienia nie zostanie rozpoczęta.

Jak wygląda proces opłacania usługi za pomocą Salda Kaucji?

Proces opłacania usługi za pomocą Salda Kaucji dzieli się na dwa etapy:

 1. Zasilenie Salda Kaucji – zgromadzenie środków pieniężnych poprzez płatności nadpłacone. Nadpłaty podczas rozliczeń ze Strefa.pl gromadzone są w Saldzie Kaucji.
 2. Opłacenie usług za pomocą środków zgromadzonych w Saldzie Kaucji.

Możliwość opłacania usług za pomocą Salda Kaucji jest jedną z dostępnych metod przedłużania usług. Sugerujemy korzystanie z płatności on-line, które powodują niemalże natychmiastowe zaksięgowanie płatności i przedłużenie usługi.

Gdzie mogę sprawdzić saldo Salda Kaucji dla mojego konta?

Ilość środków pieniężnych zebranych w Saldzie Kaucji możesz sprawdzić po zalogowaniu się do Panelu klienta. Po zalogowaniu, wybierz sekcję menu „Konto” i kliknij opcję menu „Dokumenty finansowe”. W górnej części ekranu wybierz opcję menu „Historia płatności i faktur”. Na ekranie zostanie wyświetlona wartość salda dla Salda Kaucji Twojego konta.

informacje-o-saldzieKwota podana w polu „Saldo dokumentów” określa stan uzbieranych w Saldzie Kaucji środków finansowych, które mogą zostać wykorzystane, np. na przedłużanie lub rejestracje nowych usług.

Gdzie znajdę numer rachunku bankowego dla mojej Salda Kaucji?

Środki finansowe są zbierane w Saldzie Kaucji poprzez płatności nadpłacone, nie ma możliwości samodzielnego doładowania Salda Kaucji.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zmianie ilości środków finansowych w Saldzie Kaucji?

Przy każdym zasileniu Salda Kaucji (poprzez płatności nadpłacone), zostaniesz o tym poinformowany za pomocą wiadomości e-mail, która wysłana zostanie na kontaktowy adres e-mail. Wiadomość e-mail wysyłana jest na dane kontaktowe Twojego konta, które możesz zmienić za pomocą Panelu klienta. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak zmienić dane kontaktowe.

WAŻNE! Potwierdzenia otrzymania płatności wysyłane są na adres e-mail kontaktu administracyjnego lub w sprawie rozliczeń (jeśli został wcześniej dodany taki kontakt).
 • Was this Helpful?
 • Yes   No