Jak dodać slider/ruchomą galerię do strony WWW?

W ramach tworzonej strony w aplikacji Kreator WWW, możesz dodawać także zdjęcia. Możesz je dodawać jako pojedyncze obrazy rozmieszczone na podstronie lub w postaci galerii skupiających w jednym module kilka obrazów. Galeria pozwala na łatwy podgląd i płynne przejścia pomiędzy kolejnymi grafikami. Wymaga jednak ingerencji użytkownika.

Dodatkową funkcjonalnością, którą oferuje Kreator WWW jest moduł slidera/pokazu slajdów, czyli galerii zdjęć, która wyświetla zdjęcie, a po określonym czasie w dynamiczny i płynny sposób następuje przejście do kolejnego slajdu/zdjęcia.

 • Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o dodawaniu obrazów na stronie WWW

Dodawanie modułu Pokaz slajdów

 1. Przejdź do opcji Podstrony (lewa strona ekranu), a następnie wybierz Dodaj element na górnym pasku.

 2. Odszukaj moduł o nazwie Pokaz slajdów, odnajdziesz go w sekcji „Media”. Złap moduł i przeciągnij go w dowolne miejsce na swojej stronie WWW.

  Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej jak dodawać moduły do strony WWW utworzonej w kreatorze WWW.

 3. Po zakończeniu operacji, pojawi się prostokątny moduł z informacją o braku wybranych obrazów i konieczności przejścia do ustawień modułu. Moduł został poprawnie wstawiony.

 4. Kliknij lewym przyciskiem myszki na wstawiony moduł. Po lewej stronie ekranu pojawi się menu jego konfiguracji.

  • Wybierz obrazy – pozawala na przejście do menadżera obrazów i wybór zdjęć, które będą wyświetlane w pokazie slajdów,

  • Czas trwania slajdu – ustala czas wyświetlania danej grafiki/obrazu wyrażony w sekundach,

  • Szybkość przejścia – ustala czas pomiędzy wyświetleniem kolejnych grafik wyrażony w milisekundach,

  • Typ przejścia – określa efekt przejścia (animację) pomiędzy kolejnymi grafikami,

  • Funkcje dodatkowe – dodatkowe przyciski i informacje dotyczące wyświetlanej grafiki, sposobu ich prezentacji oraz możliwości zatrzymania animacji

Konfiguracja modułu Pokaz slajdów i dodawanie zdjęć

 1. Po przejściu do ustawień wstawionego modułu, po lewej stronie kliknij przycisk Wybierz obrazy.

 2. W nowym oknie, wyświetli się menadżer zdjęć. Zaznacz grafiki, które będą wyświetlane w pokazie slajdów. Wybrana grafika zostanie oznaczona niebieskimhaczykiem”. Potwierdź wybór przyciskiem Zapisz.

 3. Jeśli chcesz zmodyfikować dodatkowe ustawienia pokazu slajdów, skorzystaj z konfiguracji dostępnej po lewej stronie ekranu. Zmiany zatwierdź przyciskiem Zapisz.

 4. Opublikuj stronę. Pokaz slajdów będzie aktywny od razu.

WAŻNE! Moduł pokaz slajdów jest modułem, który możesz umieścić zawsze w strukturze swojej strony. Nie jest on jednak możliwy do dodania w sekcji Nagłówek oraz Stopka strony. Jeśli dany szablon nie udostępnia opcji wyświetlania grafiki, np. w nagłówku strony – sugerujemy zmianę szablonu na inny. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej jak zmienić szablon w kreatorze WWW.
 • Was this Helpful?
 • Yes   No