Jak wstawiać moduły na stronie kreatora WWW?

Moduły inaczej widgety to dynamiczne elementy strony WWW, które w zależności od swojej funkcji prezentują wybrane treści. Moduły mogą więc zawierać w sobie pola tekstowe, graficzne, animacje, ramki z kodami, a także mogą być odnośnikami do innych stron WWW lub przyciskami akcji, np. powodujące uruchomienie aplikacji Skype na komputerze.

Większość modułów dostępnych w Kreatorze WWW dopasowuje się do całej szerokości strony WWW lub tylko do szerokości kolumny, w której zostały umieszczone. Moduły można nie tylko wstawiać jeden obok drugiego (system kolumn), ale także jeden nad drugim.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o kolumnach i ich zastosowaniu przy tworzeniu strony WWW.

Moduły są elementami, które można wprowadzać tylko w polu edycji/treści strony WWW, nie można ich umieszczać w nagłówku strony ani w stopce. Rozwiązanie to gwarantuje zachowanie responsywności strony WWW, a także zachowanie sugerowanego ogólnego schematu wyglądu.

Każdy z modułów posiada swoją osobną konfigurację. Zwykle po jego umieszczeniu i kliknięciu na niego, po lewej stronie okna pojawią się dostępne dla wybranego modułu ustawienia. Pamiętaj o tym podczas dodawania kolejnych elementów na swojej stronie, gdyż od tej konfiguracji będzie zależało jego poprawne działanie. W przypadku modułów kodu lub tekstu, ustawienia tych modułów będziesz mógł zmienić bezpośrednio w oknie zawartości.

Dodawanie wybranego modułu do strony WWW

 1. Przejdź do opcji Podstrony (lewa strona ekranu).

 2. Następnie wybierz Dodaj element na górnym pasku. Odszukaj odpowiedni moduł w rozwijanym menu. Złap moduł klikając na niego lewym przyciskiem myszki, trzymając przycisk przeciągnij go w dowolne miejsce na swojej stronie WWW.

  • Charakterystyczną zmianą jaka nastąpi po złapaniu wybranego modułu, będzie wyszarzenie się części strony w Kreatorze WWW. Do dyspozycji użytkownika pozostanie tylko miejsce wyszczególnione przerywaną linią np. z białym tłem.

  • Umieszczając moduł, dodatkowo w wyznaczonym do edycji polu, pojawi się granatowa linia, która podczas przesuwania kursora z modułem, może zmienić swoje położenie. Zmiana położenia granatowej linii będzie zależna od tego ile modułów zostało dodanych wcześniej do strony oraz ile zostało utworzonych kolumn. Umieść moduł w miejscu, w którym granatowa linia zostanie zlokalizowana podczas poruszania modułem.

  • Moduły można umieszczać zarówno wybierając całą szerokość strony, granatowa linia będzie wtedy wyświetlała się na całej szerokości pola edycji, a także można je dodawać do poszczególnych kolumn, granatowa linia przyjmie krótszą postać, na szerokość wybranej kolumny.

   Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu i edycji kolumn oraz ich zastosowaniu.
  • Moduły można umieszczać jeden pod drugim oraz obok siebie (kolumny). Łącząc kilka modułów, np. obraz, tekst i przycisk płatności, możesz w łatwy sposób stworzyć ciekawą podstronę ofertową.

 3. Po dodaniu modułu na stronę WWW, kliknij lewym przyciskiem myszki na wstawiony moduł. Po lewej stronie ekranu Kreatora WWW pojawi się menu jego konfiguracji.

  W zależności od wybranego modułu, menu jego konfiguracji będzie różniło się od pozostałych. Wprowadź odpowiednie ustawienia i zapisz zmiany w konfiguracji modułu. Jeśli masz wątpliwości dot. jego konfiguracji, każdy moduł możesz usunąć i wstawić ponownie, konfigurując go od nowa.
 • Was this Helpful?
 • Yes   No