Do czego służy zakładka „Drive”? Jak udostępnić pliki?

Informujemy, że usługa OX Business i OX Private nie są już dostępna w ofercie Strefa.pl. Wszystkie usługi zarejestrowane, opłacone i widoczne w panelu administracyjnym pozostają w pełni funkcjonalne i dostępne dla klientów Strefa.pl. Powyższa zmiana dotyczy jedynie w/w usług. Dostęp do poczty e-mail oraz zarządzania kontami poczty elektronicznej pozostaje bez zmian.

Jakie informacje znajdę w tym artykule?

Wprowadzenie

oxplikiW ramach poczty OX Business otrzymujesz dodatkowe 10GB odrębnego miejsca na Twoje pliki i dokumenty. Dzięki wprowadzonej integracji z innymi użytkownikami skrzynek e-mail, możesz umieścić dowolny plik w chmurze, a następnie udostępnić go innym użytkownikom skrzynek e-mail (np. Twoim pracownikom).
Wprowadzenie funkcji współdzielenia plików i dokumentów pozwoli Ci uniknąć: ciągłego wymieniania się tym samym załącznikiem lub też poszukiwań najnowszej wersji pliku. Z łatwością będziesz mógł dodawać kolejne osoby, które wspólnie z innymi użytkownikami skrzynek e-mail, będą mogły pracować na tych samych plikach.
Potęga poczty rozszerzonej o możliwości OX Business tkwi w możliwości wspólnej pracy na dokumentach tekstowych (OX Text) i arkuszach kalkulacyjnych (OX Spreadsheet). Edycja dokumentów online to najbardziej produktywny sposób pracy z dokumentem. Dzięki OX Text i OX Spreadsheet tworzysz dokumenty i udostępniasz je innym pracownikom do edycji w trybie online. To znacznie upraszcza pracę i zwiększa jej wydajność.
Mało tego! Za pomocą funkcji Drive możesz skorzystać z automatycznej synchronizacji pomiędzy lokalnym komputerem lub innymi urządzeniami, a zawartością na OX Drive. Po zainstalowaniu dodatkowej aplikacji i dodaniu plików do OX Drive, będziesz miał dostęp do swoich plików również z innych urządzeń, które objęte są synchronizacją.
10GB dodatkowego miejsca na pliki i dokumenty otrzymuje każda skrzynka e-mail z funkcją OX Business. Oznacza to, że w przypadku posiadania licencji na 10 stanowisk (na 10 skrzynek e-mail), to każdy z użytkowników będzie posiadał po 10GB miejsca na swoje pliki i dokumenty.

Jak dodawać nowe pliki do mojej przestrzeni na pliki i dokumenty?

Pliki umieszcza się w zakładce „Drive”, która znajduje się w górnej części ekranu – po zalogowaniu się do skrzynki e-mail.
drive

WAŻNE! Pamiętaj, że zakładka „Drive” dostępna jest tylko dla tych skrzynek e-mail, które zostały objęte funkcją OX Business. Jeśli do Twojej skrzynki e-mail nie została dodana funkcja OX Business, nie będziesz mógł skorzystać z dodatkowej przestrzeni na pliki i dokumenty.
Po wybraniu zakładki „Drive”, zostanie wyświetlony ekran, na którym zostanie przedstawiona zawartość katalogu „Moje pliki”. Za pomocą opcji „Nowe” -> „Prześlij nowy plik”, możesz wybrać pliki z Twojego komputera lokalnego, które zostaną przesłane do katalogu „Moje pliki”.
przeslij
Po kliknięciu opcji „Prześlij nowy plik”, zostanie wyświetlone nowe okno, które pozwala wybrać i opisać pliki do przesłania. Po wybraniu odpowiednich plików i kliknięciu przycisku „Zapisz”, nowe pliki zostaną dodane do Twojej dodatkowej przestrzeni na pliki i dokumenty.

przeslij-nowe-pliki-ox2

WAŻNE! Możesz dodawać wiele plików na raz podczas jednego procesu. Po dodaniu jednego pliku, należy ponownie kliknąć przycisk „Wybierz plik”, aby wybrać kolejny do dodania.

Czy mogę tworzyć podfoldery dla przesyłanych plików i dokumentów?

Tak, oczywiście. Po kliknięciu ikony opcji, znajdującej się przy wybranym folderze, możesz przejść do tworzenia nowego podfolderu, do którego będziesz mógł przesyłać kolejne pliki i dokumenty. Wybierz „Nowy podfolder”, aby utworzyć nowy katalog na pliki.podfolder

Jak udostępnić pliki innym użytkownikom?

Po dodaniu odpowiednich plików i dokumentów do Twojej dodatkowej przestrzeni, możesz odpowiednio zmienić uprawnienia istniejących tam katalogów, aby udostępnić pliki znajdujące się w tych katalogach innym użytkownikom skrzynek e-mail, które również objęte są funkcją OX Business.

uprawnieniaox

Aby zmienić uprawnienia do katalogu, należy kliknąć ikonę opcji, znajdującą się przy wybranym folderze i następnie wybrać „Uprawnienia”. Na ekranie zostanie wyświetlone nowe okno, w którym będziesz mógł określić uprawnienia do wybranego folderu.

uprawnienia3
Po nadaniu odpowiednich uprawnień użytkownikom skrzynek e-mail, na ich kontach pocztowych (w zakładce „Drive”) pojawi się nowy katalog o nazwie „Pliki udostępnione”. Po kliknięciu zaznaczonej na poniższym obrazku ikony, zostanie wyświetlona lista skrzynek e-mail, które udostępniają nam swoje pliki i dokumenty.

pliki-udostepnione-ox

Przykład: użytkownik skrzynki e-mail „kowalski@twojadomena.pl” udostępnił katalog „Moje pliki” drugiemu użytkownikowi „nowak@twojadomena.pl”. Użytkownik „nowak@twojadomena.pl” na swoim koncie pocztowym odnajdzie nowy katalog „Pliki udostępnione”. Po kliknięciu zaznaczonej na powyższym obrazku ikony, na liście zostanie wyświetlona skrzynka „kowalski@twojadomena.pl”. Po jej wybraniu, użytkownik „nowak@twojadomena.pl” będzie mógł operować na udostępnionych plikach (w zależności od uprawnień, które zostały nadane Nowakowi).

Czy mogę w jakiś sposób przywrócić usunięte pliki?

Użytkownicy korzystający z funkcji współdzielenia plików, która dostępna jest przy funkcji OX Business, otrzymali dodatkową formę zabezpieczenia plików w postaci folderu „Usunięte pliki”.

Folder „Usunięte pliki” jest idealnym rozwiązaniem w sytuacjach, gdy omyłkowo usunęliśmy nasze pliki, ponieważ umożliwia ich odzyskanie (pliki mogą zostać przywrócone z powrotem do wybranego folderu).

usuniete

  • Was this Helpful?
  • Yes   No