Uruchamianie, zatrzymywanie oraz restartowanie środowiska wirtualnego

Wirtualne środowisko Twojego serwera może zostać uruchomione, uruchomione ponownie, zawieszone lub wyłączone, tak jak przy zwykłym komputerze stacjonarnym.

W zależności od obecnego statusu wirtualnego środowiska dostępne są tylko te operacje, które są z nim zgodne. Przykładowo, niemożliwe jest zatrzymanie wirtualnego środowiska podczas jego naprawy. Poniższe statusy można scharakteryzować jako stabilne:

Status Opis statusu i dostępnych operacji
Uruchomione / Running Środowisko wirtualne jest uruchomione. W tym przypadku można uruchomić je ponownie lub zatrzymać.
Zatrzymane / Down Środowisko wirtualne jest zatrzymane. W tym przypadku możesz je tylko uruchomić.
Naprawianie / Repairing Oznacza naprawianie wirtualnego środowiska. Podczas naprawy nie możesz wykonać żadnych operacji na środowisku wirtualnym. Chyba, że skorzystasz z przycisku „FKoniec naprawiania”, który dostępny jest w opcji menu „Zarządzanie” -> „Konserwacja i naprawa”.

Oprócz powyższych statusów, podczas operacji na wirtualnym środowisku może zostać użyty jeden z przejściowych statusów, np. „Montowanie”, „Uruchamianie”, „Zatrzymywanie”. W trakcie występowania statusu przejściowego nie można wykonać innych działań na środowisku wirtualnym, dopóki operacja nie zostanie zakończona.

Status wirtualnego środowiska serwera możesz sprawdzić w górnej części Panelu VZPP. Poniżej znajdziesz przykład serwera, który znajduje się w statusie „Uruchomione”.

contRys. Przykładowy status wirtualnego środowiska, który wyświetlany jest w górnej części ekranu.
 
Opis wszystkich dostępnych statusów środowiska wirtualnego znajdziesz pod tym adresem.

Jak uruchomić, zatrzymać, zrestartować środowisko wirtualne serwera VPS?

W górnej części ekranu znajduje się pasek narzędzi, który pozwala zatrzymać, uruchomić, zrestartować środowisko wirtualne.

status-barRys. Pasek narzędzi znajduje się w górnej części ekranu.
 

Kliknij przycisk „Uruchom”, „Zatrzymaj”, „Uruchom ponownie” lub „Zawieś”, aby wykonać odpowiednią operację. Po kliknięciu jednego z tych przycisków, operacja (np. zatrzymania serwera) jest realizowana natychmiast.

WAŻNE! Jeśli zarządzasz wirtualnym środowiskiem uruchomionym na systemie operacyjnym Linux, to należy pamiętać, że podczas procesu jego zatrzymywania system oczekuje dwie minuty na zatrzymanie Twoich procesów i skryptów. Jeśli wirtualne środowisko nie zostanie zatrzymane w dwie minuty, to system automatycznie zabije wszystkie procesy. Wirtualne środowisko serwera zostanie zatrzymane w każdym przypadku, nawet jeśli jest ono poważnie uszkodzone.
  • Was this Helpful?
  • Yes   No