Lista wszystkich statusów wirtualnego środowiska

W każdym momencie funkcjonowania serwer (a dokładniej jego wirtualne środowisko) ma przypisany odpowiedni status (lub stan). Wirtualne środowisko może mieć przypisany jeden z pięciu stabilnych statusów oraz szereg przejściowych statusów.

Jeśli serwer znajduje się w jednym ze stabilnych statusów, oznacza to, że prawdopodobnie będzie się utrzymywać w tym stanie, aż do momentu, gdy Administrator wykona kolejną operację, która spowoduje zmianę tego stanu na inny.

Jeśli serwer znajduje się w statusie przejściowym, oznacza to, że aktualnie przechodzi z jednego stabilnego statusu do drugiego. Podczas występowania statusu przejściowego nie może zostać wykonana żadna dodatkowa operacja, dopóki przejście z jednego stanu do drugiego nie zostanie zakończone.

Gdzie wyświetlany jest status wirtualnego środowiska?

Status wirtualnego środowiska serwera możesz sprawdzić w górnej części Panelu VZPP. Poniżej znajdziesz przykład serwera, który znajduje się w statusie „Uruchomione”.

contRys. Przykładowy status wirtualnego środowiska, który wyświetlany jest w górnej części ekranu.
 

Lista stabilnych statusów

Status Opis Dostępne operacje
down Wirtualne środowisko serwera jest zatrzymane. Procesy i aplikacje na serwerze nie są uruchomione. Uruchamianie, Naprawa, Ponowna instalacja
mounted Procesy i aplikacje wirtualnego środowiska są inicjowane oraz gotowe do pracy, ale sam serwer nie jest jeszcze uruchomiony. Uruchamianie
running Procesy i alikacje wirtualnego środowiska funkcjonują poprawnie. Serwer jest uruchomiony. Zatrzymanie, Ponowne uruchamianie, Naprawa
suspended Wirtualne środowisko serwera jest zatrzymane, a jego procesy i aplikacje nie są uruchomione. Różnica między statusem „suspended” i statusem „down” polega na tym, że stan wirtualnego środowiska w statusie „suspended” jest zapisywany do pliku /vz/private/CT_ID/dump/Dump. Wznawianie. Ponowne uruchamianie, naprawa i ponowna instalacja nie są zalecane.
repairing Wirtualne środowisko serwera jest zamontowane w trybie naprawy. Wyjście z trybu naprawy.

Lista przejściowych statusów

Status Opis
creating Tworzenie wirtualnego środowiska serwera.
mounting Wirtualne środowisko serwera jest w tym momencie zamontowywane.
starting Wirtualne środowisko serwera jest uruchamiane.
stopping Wirtualne środowisko serwera jest zatrzymywane.
restarting Wirtualne środowisko serwera jest uruchamiane ponownie.
unmounting Wirtualne środowisko serwera jest odmontowywane.
destroying Wirtualne środowisko serwera jest usuwane.
starting-repair Wirtualne środowisko serwera jest uruchamiane w trybie naprawczym.
stopping-repair Wyłączanie trybu naprawczego.
setting Parametry wirtualnego środowiska serwera są zmieniane według wprowadzonych ustawień.
migrating Wirtualne środowisko serwera jest migrowane.
moving Wirtualne środowisko serwera jest przenoszone.
cloning Wirtualne środowisko serwera jest klonowane.
updating Wirtualne środowisko serwera jest aktualizowane.
backing-up Zapisywanie kopii bezpieczeństwa wirtualnego środowisko serwera.
restoring Wirtualne środowisko serwera jest przywracane z kopii bezpieczeństwa.
reinstalling Ponowna instalacja wirtualnego środowiska serwera.
suspending Wirtualne środowisko serwera jest przygotowywane do przejścia w status „suspended” który oznacza jego zawieszenie.
resuming Wznawianie wirtualnego środowiska serwera, które znajdowało się w statusie „suspended”.
  • Was this Helpful?
  • Yes   No