Ponowna instalacja kontenera

Ponowna instalacja kontenera oznacza przywrócenie go do pierwotnego stanu, np. w sytuacji gdy przypadkowo zmodyfikujesz lub usuniesz plik, który jest ważną częścią systemu operacyjnego. W takim przypadku może dojść do uszkodzenia systemu i konieczne może być przywrócenie go do stanu pierwotnego sprzed awarii.

Proces ponownej instalacji kontenera przywraca wszystkie pliki (np. systemu operacyjnego) do takiego stanu, jakby kontener został dopiero co utworzony/uruchomiony.

Ponowna instalacja może doprowadzić do niechcianych oraz nieodwracalnych zmian, dlatego z uwagi na bezpieczeństwo danych zaleca się wykonanie kopii zapasowej zbiornika przed rozpoczęciem ponownej instalacji.

Jak wykonać proces ponownej instalacji kontenera?

 1. Zaloguj się do Panelu VZPP.
 2. Kliknij opcję „Konserwacja i naprawa” w menu, które znajduje się po lewej stronie ekranu.
  konserwacja
 3. Następnie wybierz zakładkę „Instaluj ponownie”.
  in2
 4. Jeśli Twój serwer nie jest zatrzymany, to na ekranie pojawi się następująca informacja:
  in3Rys. Ekran informujący o konieczności zatrzymania serwera przed rozpoczęciem ponownej instalacji.
   
 5. Kliknij link „Zatrzymaj środowisko wirtualne”.
  zat1

  WAŻNE! Proces ponownej instalacji kontenera wymaga, aby serwer został zatrzymany (status „down”). Kliknij tutaj, aby sprawdzić listę możliwych statusów serwera.

  Jeśli serwer nie zostanie zatrzymany, to formularz konfiguracji ponownej instalacji nie zostanie wyświetlony. Na ekranie będzie znajdować się informacja o koniecznym zatrzymaniu serwera.

 6. Po zatrzymaniu serwera za pomocą linku „Zatrzymaj środowisku wirtualne”, zalecane jest kliknięcie linka „Odśwież tę stronę”, który znajduje się na tej samej stronie.
  od1
 7. Po zatrzymaniu serwera i odświeżeniu ekranu, ponowna instalacja kontenera będzie już możliwa. Na wyświetlonym ekranie należy kliknąć przycisk „Przygotuj do ponownej instalacji”.
  przy1Rys. Kliknij przycisk „Przygotuj do ponownej instalacji”, aby przejść do edycji ustawień ponownej instalacji.
   
 8. Na następnym ekranie należy skonfigurować proces ponownej instalacji:
  opcje1Rys. Formularz, który służy do konfiguracji procesu ponownej instalacji.
   
  • W sekcji „Opcje danych” należy zdecydować co ma się stać z plikami kontenera.
   • „Zachowaj istniejącą zawartość kontenera” – powoduje zachowanie plików kontenera w katalogu „/old”. Następnie wykonywana jest nowa instalacja kontenera.
   • „Porzuć istniejącą zawartość kontenera” – powoduje usunięcie plików kontenera, własna konfiguracja kontenera zostanie utracona. Po ponownej instalacji serwer będzie skonfigurowany według domyślnych ustawień. Wybierz tą opcję, jeśli nie posiadasz żadnych cennych danych na serwerze lub gdy wcześniej wykonałeś ich kopię zapasową.
  • W sekcji „Opcje hasła” należy zdecydować co chcesz zrobić z bazą twoich użytkowników (zawiera hasła oraz utworzone grupy użytkowników).
   • „Zachowaj istniejącą bazę danych użytkowników i haseł” – powoduje zachowanie bazy danych użytkowników. Po zakończonej ponownej instalacji zostanie wgrana obecna baza użytkowników.
   • „Porzuć istniejącą bazę danych użytkowników i haseł. Wszyscy użytkownicy oraz wszystkie grupy użytkowników zostaną utracone” – powoduje usunięcie bazy użytkowników. Spowoduje to usunięcie wszystkich użytkowników kontenera, ich haseł oraz grup użytkowników.
    WAŻNE! Jeśli wybierzesz opcję powodującą usunięcie obecnej bazy użytkowników, to pod spodem wpisz nowe hasło administratora. Po zakończonej ponownej instalacji kontenera, hasło administratora zostanie zmienione.
 9. Po wybraniu ustawień instalacji, kliknij przycisk „Dalej”.
  opcje1
 10. Na ekranie zostanie wyświetlone podsumowanie procesu ponownej instalacji. Kliknij przycisk „Instaluj ponownie”, aby rozpocząć instalację.
  WAŻNE! Kliknij przycisk „Wstecz”, jeśli chcesz zmienić ustawienia ponownej instalacji. Kliknij przycisk „Anuluj”, jeśli chcesz zrezygnować z ponownej instalacji kontenera.
  in2Rys. Podsumowanie procesu ponownej instalacji. Kliknij przycisk „Reinstall”, aby go rozpocząć.
   
 11. W górnej części Panelu VZPP pojawi się informacja potwierdzająca rozpoczęcie ponownej instalacji kontenera.
  in4
 12. Możesz kliknąć link „Szczegóły”, aby wyświetlić harmonogram zadań związanych z danym procesem instalacji.
  in0Rys. Przykładowy harmonogram zadań przedstawiający ponowną instalację kontenera.
   
 13. Po zakończonej instalacji należy uruchomić serwer. Możesz to zrobić za pomocą przycisku „Uruchom”, który znajduje się w „Pasku narzędzi”.
  status-barRys. Pasek narzędzi znajduje się w górnej części ekranu.
 • Was this Helpful?
 • Yes   No