Płatności PayPal na stronie WWW

Na stronie WWW utworzonej w Kreatorze WWW możesz też sprzedawać produkty. Skorzystaj w tym celu z modułu PayPal, jeśli chcesz sprzedawać pojedyncze produkty na swojej stronie i nie posiadasz dużego asortymentu.

Za pomocą modułu Kolumny oraz bloki tekstu możesz przygotować prostą prezentację asortymentu, a następnie uzupełnić ją o przycisk PayPal.

System płatności PayPal wymaga rejestracji w zewnętrznym serwisie, dostępnym pod adresem: www.PayPal.com. Identyfikacja konta PayPal odbywa się za pomocą adresu e-mail użytego podczas rejestracji w serwisie. Strefa.pl nie odpowiada za działanie systemu PayPal, ani nie świadczy wsparcia technicznego w zakresie jego obsługi.

Dodawanie modułu PayPal do strony WWW

 1. Przejdź do opcji Podstrony (lewa strona ekranu), a następnie wybierz Dodaj element na górnym pasku.

 2. Odszukaj moduł PayPal w rozwijanym menu. Złap moduł i przeciągnij go w dowolne miejsce na swojej stronie WWW, np. przy opisie sprzedawanego produktu.

 3. Po zakończeniu operacji, pojawi się prostokątny moduł z informacją o jego konfiguracji lub podglądem. Moduł został poprawnie wstawiony.

 4. Kliknij lewym przyciskiem myszki na wstawiony moduł. Po lewej stronie ekranu pojawi się menu jego konfiguracji.

  Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej jak dodawać moduły do strony w Kreatorze WWW.

Konfiguracja modułu PayPal

 1. Odszukaj moduł PayPal i dodaj go do struktury strony WWW. Kliknij na dodany moduł.

 2. Po lewej stronie zobaczysz dostępne opcje jego konfiguracji:

  • Nazwa produktu – nazwa produktu, widoczna podczas dokonywania płatności w systemie PayPal,

  • Cena produktu – cena produktu, kwota zostanie uwzględniona po przejściu do systemu PayPal,

  • Dostawa – koszty dostawy, kwota zostanie doliczona do ceny produktu, po przejściu do systemu PayPal,

  • Tekst przycisku – tekst opisujący przycisk płatności, np. Kup teraz!.

  • Wyrównanie – wyrównanie przycisku do lewej, prawej lub środka strony lub kolumny, w której został umieszczony.

 3. Jeśli w sekcji Profil uzupełniłeś wcześniej dane Twojego konta PayPal, Kreator WWW pokaże dodatkowo przycisk „Ustawienia PayPal”, który możesz kliknąć w celu modyfikacji ustawień Twojego konta.

  Jeśli w sekcji Profil nie uzupełniałeś wcześniej danych Twojego konta PayPal, Kreator WWW pokaże dodatkowo przyciski „Podaj adres e-mail konta PayPal” oraz „Waluta”. Uzupełnij informacje o Twoim koncie w systemie PayPal.

  Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o konfiguracji sekcji Profil w Kreatorze WWW.
 4. Zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem Zapisz.

 5. Opublikuj stronę, zmiany będą widoczne od razu.

 6. Po opublikowaniu strony WWW, użytkownik dokonujący zakupu powinien kliknąć przycisk płatności, aby rozpocząc proces. Po wykonaniu operacji, zostanie przekierowany na stronę www.PayPal.com, gdzie po zalogowaniu do swojego konta PayPal, będzie mógł dokonać przelewu.

  • Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej jak działa system płatności PayPal.

WAŻNE! Pamiętaj, że moduł PayPal umożliwia dokonywanie sprzedaży pojedynczych produktów, oznacza to, że dla każdego przycisku, należy osobno zdefiniować cenę produktu oraz koszty dostawy. Dodanie przez odwiedzającego kilka produktów do koszyka PayPal nie spowoduje sumy zamówienia. Każde będzie traktowane osobno. Oznacza to że koszty dostawy także będą naliczane osobno dla każdego zakupu.
 • Was this Helpful?
 • Yes   No