Pierwsze uruchomienie Store Manager

W celu uruchomienia aplikacji Store Manager należy:

  1. Zainstalować aplikację Store Manager na komputerze lokalnym.
  2. Po uruchomieniu aplikacji Store Manager uzupełnij pola:
  3. Po kliknięciu przycisku „Dalej”, rozpocznie się pobieranie danych z Twojego sklepu internetowego. Proces ten – w zależności od wielkości bazy produktów – może potrwać maksymalnie kilkanaście minut.

Wpisywanie danych do połączenia odbywa się wyłącznie podczas pierwszej próby połączenia ze sklepem (po instalacji oprogramowania). Pamiętaj, aby przy kolejnych połączeniach z programem kliknąć przycisk „Synchronizuj ze sklepem”, aby nie utracić wyników Twojej pracy i zaktualizować wprowadzone przez Ciebie zmiany.

  • Was this Helpful?
  • Yes   No