Jak utworzyć administratora z dostępem do WebAPI?

Aby używać mechanizmu WebAPI, należy utworzyć odpowiednie konto administratora. W tym celu:

  1. Zaloguj się do Panelu sklepu.
  2. Przejdź do opcji menu „Konfiguracja” -> „Administracja, system” -> „Administratorzy”.admin2
  3. Utwórz grupę administratorów z odpowiednio ustawionym polem „Typ dostępu” na „dostęp do WebAPI”. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak utworzyć nową grupę administratorów.
    nazwa-admin
  4. Utwórz nowe konto administratora i dodaj je do utworzonej grupy administratorów, którzy mają aktywny dostęp do WebAPI. Pamiętaj, że możesz też przypisać już istniejącego administratora do utworzonej grupy administratorów (w tym celu przejdź do edycji danych wybranego administratora).
  • Was this Helpful?
  • Yes   No