Moduły kontaktu na stronie WWW – mapa, formularz, adres, telefon

Warto pamiętać, że jeśli chcesz być odnaleziony w sieci lub liczysz na kontakt ze strony odwiedzających, warto zadbać o odpowiedni zestaw danych kontaktowych prezentowanych na stronie internetowej.

Z artykułu dowiesz się jak wprowadzić na stronie WWW podstawowe dane kontaktowe jak: adres czy telefon oraz lokalizację w Google Maps w taki sposób, aby nie tylko były szybko dostępne dla odwiedzającego, ale także dobrze komponowały się z wyglądem witryny. Informacje kontaktowe możesz dodać do odpowiednich modułów, które możesz umieścić w dowolnym miejscu swojej strony WWW.

W celu maksymalnego uproszczenia edycji strony WWW, w tym modułów odpowiedzialnych za dane i formularze kontaktowe, skonfiguruj profil osobisty lub firmowy, podając podstawowe informacje o swojej stronie WWW lub firmie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej jak skonfigurować profil w kreatorze WWW.

Dodawanie wybranego modułu do strony WWW

 1. Przejdź do opcji Podstrony (lewa strona ekranu), a następnie wybierz Dodaj element na górnym pasku.

 2. Odszukaj odpowiedni moduł w rozwijanym menu. Złap moduł i przeciągnij go w dowolne miejsce na swojej stronie WWW.

 3. Po zakończeniu operacji, pojawi się prostokątny moduł z informacją o jego konfiguracji lub podglądem. Moduł został poprawnie wstawiony.

 4. Kliknij lewym przyciskiem myszki na wstawiony moduł. Po lewej stronie ekranu pojawi się menu jego konfiguracji.

  Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej jak dodawać moduły do strony w kreatorze WWW.

Mapy Google

Moduł Mapy Google odpowiada za umieszczenie na stronie WWW fragmentu mapy udostępnianej przez Google, która będzie wskazywała na wybraną lokalizację, np. adres zamieszkania, adres siedziby firmy lub ważne miejsce.

 1. Odszukaj moduł o nazwie MAPA i dodaj go do struktury strony WWW. Kliknij na dodany moduł.

 2. Po lewej stronie zobaczysz dostępne opcje jego konfiguracji:

  • Adres – wprowadź miasto, ulicę oraz numer budynku, czyli adres, na który ma wskazywać mapa,

  • Powiększenie – ustaw odpowiednie powiększenie dla swojej mapy Google,

  • Pokaż opcje powiększania – zostaw aktywne, aby odwiedzający mógł samemu regulować powiększenie mapy,

  • Wysokość – określ wysokość modułu mapy. Szerokość zostanie ustawiona automatycznie, dopasowując się do szerokości strony lub kolumny, w której moduł został umieszczony.

 3. Zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem Zapisz.

 4. Opublikuj stronę, zmiany będą widoczne od razu.

Formularz kontaktowy

Moduł Formularza kontaktowego umożliwia odwiedzającemu przesłanie wiadomości e-mail bezpośrednio na Twoją skrzynkę pocztową. Dzięki temu będziesz mógł skontaktować się z odwiedzającym.

WAŻNE! W celu poprawnego działania formularza kontaktowego, a także wyeliminowania ryzyka podszycia się pod Twoje skrzynki pocztowe, sugerujemy wprowadzenie w formularzu kontaktowym, adresu e-mail skrzynki założonej bezpośrednio na Twoim serwerze. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej jak utworzyć skrzynkę e-mail na serwerze.
 1. Odszukaj moduł o nazwie FORMULARZ i dodaj go do struktury strony WWW. Kliknij na dodany moduł.

 2. Po lewej stronie zobaczysz dostępne opcje jego konfiguracji:

  • Tytuł e-maila – określ tytuł wiadomości e-mail, która zostanie przesłana na Twój adres kontaktowy,

  • Tekst przycisku – dodaj opis przycisku, odpowiedzialnego za przesłanie wiadomości, np. Prześlij,

  • Adres e-mail – podaj adres e-mail na który ma zostać przesłana wiadomość z formularza,

  • Strona sukcesu – wskaż na jaką stronę/adres zostanie przekierowany użytkownik, po skorzystaniu z formularza.

 3. Zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem Zapisz.

 4. Opublikuj stronę, zmiany będą widoczne od razu.

Formularz rejestracji, np. newsletter

Moduł Formularza rejestracji umożliwia odwiedzającemu przesłanie do Ciebie prostej wiadomości, zawierającej tytuł zgłoszenia oraz adres e-mail użytkownika. Tego typu formularz jest głównie przydatny, jeśli chcesz pozyskać bazę adresów e-mail, np. do wysyłki newslettera lub jako prośba o kontakt.

WAŻNE! W celu poprawnego działania formularza kontaktowego, a także wyeliminowania ryzyka podszycia się pod Twoje skrzynki pocztowe, sugerujemy wprowadzenie w formularzu kontaktowym, adresu e-mail skrzynki założonej bezpośrednio na Twoim serwerze. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej jak utworzyć skrzynkę e-mail na serwerze.
 1. Odszukaj moduł o nazwie FORMULARZ REJESTRACJI i dodaj go do struktury strony WWW. Kliknij na dodany moduł.

 2. Po lewej stronie zobaczysz dostępne opcje jego konfiguracji:

  • Sign Up – określ tytuł wiadomości e-mail, która zostanie przesłana na Twój adres kontaktowy

  • Tekst etykiety – dodaj tytuł formularza, widoczny na stronie WWW,

  • Tekst przycisku – dodaj opis przycisku, odpowiedzialnego za przesłanie wiadomości, np. Prześlij,

  • Adres e-mail – podaj adres e-mail, na który ma zostać przesłana wiadomość z formularza,

  • Strona sukcesu – wskaż na jaką stronę/adres zostanie przekierowany użytkownik, po skorzystaniu z formularza.

 3. Zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem Zapisz.

 4. Opublikuj stronę, zmiany będą widoczne od razu.

Zadzwoń do mnie

Moduł zadzwoń do mnie odpowiedzialny jest głównie za szybki dostęp z poziomu strony WWW do dedykowanego przycisku, który po jego kliknięciu, uruchomi na komputerze odwiedzającego odpowiednią aplikację do połączeń głosowych. W module możesz użyć numeru telefonu lub, np. identyfikatora Skype.

 1. Odszukaj moduł o nazwie ZADZWOŃ DO MNIE i dodaj go do struktury strony WWW. Kliknij na dodany moduł.

 2. Po lewej stronie zobaczysz dostępne opcje jego konfiguracji:

  • Numer telefonu – podaj numer telefonu do kontaktu lub, np. identyfikator Skype,

  • Tekst – wprowadź opis modułu, widoczny na stronie WWW,

  • Wyrównanie – ustaw wyrównanie modułu do lewej, prawej lub środka strony lub kolumny, w której został umieszczony moduł.

 3. Zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem Zapisz.

 4. Opublikuj stronę, zmiany będą widoczne od razu.

 • Was this Helpful?
 • Yes   No