Jak utworzyć katalog chroniony?

W ramach swojego serwera możesz ograniczać dostęp do stron WWW i/lub katalogów, które są na nim opublikowane. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy część opublikowanych informacji nie powinna być dostępna dla wszystkich, a jedynie dla wybranych użytkowników, którzy znają hasło dostępu (np. nowa wersja oprogramowania dla zarejestrowanych kontrahentów, dokumenty dla pośredników, materiały szkoleniowe dla agentów).

Przy próbie wywołania zawartości chronionego katalogu, przeglądarka WWW wyświetli okno dialogowe z pytaniem o nazwę użytkownika i hasło dostępu. Użytkownik, który nie zna loginu i hasła dostępu nie otrzyma dostępu do wywołanego zasobu.

Za pośrednictwem Panelu klienta możesz tworzyć nowe chronione katalogi oraz zarządzać i usuwać istniejące. Ustawienia chronionego katalogu dostępne w Panelu klienta pozwalają na zmianę jego nazwy, nagłówka, włączenie/wyłączenie zabezpieczania SSL oraz zarządzanie użytkownikami chronionego katalogu.

Jak utworzyć katalog chroniony na serwerze?

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Kliknij opcję menu „Serwisy WWW”, która znajduje się w górnej części ekranu.serwisy-www
 3. Na ekranie zostanie wyświetlona lista utworzonych serwisów WWW. Kliknij nazwę serwisu WWW, w ramach którego chcesz utworzyć chroniony katalog.serwisy-www2
 4. Na ekranie zostaną wyświetlone informacje na temat wybranego serwisu WWW. Kliknij przycisk „Więcej narzędzi” i wybierz opcję „Katalogi chronione”.katalogi-chronione
 5. Na ekranie zostanie wyświetlona lista istniejących katalogów chronionych. Kliknij przycisk „Dodaj nowy katalog chroniony”, aby utworzyć nowy katalog, który będzie zabezpieczony hasłem.
  kat
 6. Wypełnij wyświetlony formularz. Podaj nazwę katalogu, który ma zostać zabezpieczony hasłem oraz zawartość nagłówka. Nagłówek jest krótkim tekstem, który jest widoczny dla użytkowników podczas wywoływania zabezpieczonego katalogu.
  W polu „Nazwa katalogu” możesz wpisać nazwę istniejącego lub nieistniejącego folderu. Wpisanie nazwy istniejącego katalogu spowoduje ustawienie mu statusu jako „chroniony”, natomiast wpisanie nazwy nieistniejącego katalogu spowoduje jego utworzenie i nadanie odpowiedniego statusu.
  katalog-chroniony3
 7. Po kliknięciu przycisku „Wyślij”, nowy chroniony katalog zostanie utworzony. Zostaniesz automatycznie przekierowany do listy chronionych katalogów, kliknij nazwę chronionego katalogu, którego utworzyłeś i przejdź do zakładki „Użytkownicy”.
 8. Na wyświetlonym ekranie kliknij przycisk „Dodaj nowego użytkownika”, aby zdefiniować login i hasło dostępu, które będą pozwalały uzyskać dostęp do zawartości chronionego katalogu.
  dodaj-uzytkownika
 9. Na ekranie zostanie wyświetlony formularz, w którym należy wpisać nazwę użytkownika oraz jego hasło dostępu, które będzie umożliwiało dostęp do chronionego katalogu.prywatny2
 10. Kliknij przycisk „Wyślij”, aby zapisać zmiany.

Katalog chroniony został już przez Ciebie utworzony, zdefiniowałeś też dane autoryzacyjne (nazwę użytkownika i hasło). Możesz od teraz korzystać z zabezpieczonego w ten sposób katalogu.

Więcej rozwiązań

 • Was this Helpful?
 • Yes   No