Jak zmienić nazwę i nagłówek katalogu chronionego?

W ramach swojego serwera możesz ograniczać dostęp do stron WWW i/lub katalogów, które są na nim opublikowane. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy część opublikowanych informacji nie powinna być dostępna dla wszystkich, a jedynie dla wybranych użytkowników, którzy znają hasło dostępu (np. nowa wersja oprogramowania dla zarejestrowanych kontrahentów, dokumenty dla pośredników, materiały szkoleniowe dla agentów).

Przy próbie wywołania zawartości chronionego katalogu, przeglądarka WWW wyświetli okno dialogowe z pytaniem o nazwę użytkownika i hasło dostępu. Użytkownik, który nie zna loginu i hasła dostępu nie otrzyma dostępu do wywołanego zasobu.

Za pośrednictwem Panelu klienta możesz tworzyć nowe chronione katalogi i usuwać istniejące. Ustawienia chronionego katalogu dostępne w Panelu klienta pozwalają na zmianę jego nazwy, nagłówka, włączenie/wyłączenie zabezpieczania SSL oraz zarządzanie użytkownikami chronionego katalogu.

WAŻNE! Za pomocą Panelu klienta możesz tylko usuwać i dodawać użytkowników, którzy będą mieć dostęp do chronionego katalogu. Oznacza to, że niemożliwa jest modyfikacja ustawień użytkownika po jego utworzeniu.

Jak zmienić ustawienia dostępu do chronionego katalogu?

  1. Zaloguj się do Panelu klienta.
  2. Kliknij opcję menu „Serwisy WWW”, która znajduje się w górnej części ekranu.serwisy-www
  3. Na ekranie zostanie wyświetlona lista utworzonych serwisów WWW. Kliknij nazwę serwisu WWW, w ramach którego utworzony jest chroniony katalog, dla którego chcesz zmienić ustawienia.serwisy-www3
  4. Na ekranie zostaną wyświetlone informacje na temat wybranego serwisu WWW. Kliknij przycisk „Więcej narzędzi” i wybierz opcję „Katalogi chronione”.katalogi-chronione
  5. Na ekranie zostanie wyświetlona lista istniejących katalogów chronionych. Kliknij nazwę chronionego katalogu, dla którego chcesz zmienić ustawienia.kat
  6. Na ekranie zostaną wyświetlone informacje na temat wybranego chronionego katalogu. Kliknij przycisk „Edytuj”, która znajduje się w dolnej części ekranu.edytuj-chronione
  7. Na ekranie zostanie wyświetlony formularz, który pozwala zmienić nazwę katalogu oraz jego nagłówek.

Więcej rozwiązań

  • Was this Helpful?
  • Yes   No