Jak wylogować się z Panelu VZPP?

Aby zakończyć pracę z Panelem VZPP należy kliknąć przycisk „Wylogowanie”, który znajduje się po lewej stronie ekranu (sekcja „Inne”).

wylogowanie

Po kliknięciu przycisku „Sign Out”, zostaniesz natychmiastowo wylogowany z Panelu VZPP. Nie zostaniesz poproszony o potwierdzenie operacji wylogowania!

Więcej rozwiązań

  • Was this Helpful?
  • Yes   No