Czym jest i do czego służy Panel VZPP?

Panel VZPP umożliwia zarządzanie środowiskiem oprogramowania Twojego serwera VPS. Panel VZPP pozwala na tworzenie odizolowanych kontenerów na podstawie jednego fizycznego serwera i jednej instalacji systemu operacyjnego. Cechuje się dużą elastycznością i możliwościami rozbudowy, czego wynikiem może być umożliwienie przetwarzania coraz to wyższych obciążeń. Panel VZPP dostępny jest tylko przy serwerach VPS.

WAŻNE! Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak zalogować się do Panelu VZPP.
startowy099

W przeciwieństwie do standardowych rozwiązań stosowanych przy serwerach, VZPP umożliwia wirtualizację na poziomie systemu operacyjnego, co pozwala na ograniczenie do minimum zasobów potrzebnych na uruchomienie środowiska wirtualnego. W odróżnieniu od maszyn wirtualnych wykorzystujących pełną wirtualizację i hypervisor, dla środowisk uruchomionych w oparciu o Parallels Virtuozzo przyjęto nazwę „kontener”. Kontenery wykorzystuje m.in. Google do optymalizacji wydajności.

Główne zasady funkcjonowania Panelu VZPP dla różnych systemów operacyjnych są bardzo podobne. Istnieją jednak pewne cechy specyficzne dla systemów Linux i Windows Server. W naszej ofercie dostępne są tylko serwery VPS z zainstalowanym systemem Linux (np. CentOS, Debian). Serwery VPS z systemem Windows nie są dostępne!

WAŻNE! W dalszej części dokumentacji oznaczenie „root” lub „Administrator” służy do określenia głównego użytkownika w systemach Linux i/lub w systemach operacyjnych Windows.

Poniżej znajdziesz przykładowe operacje, które możesz wykonać za pośrednictwem Panelu VZPP:

 • uruchamianie, zatrzymywanie lub restartowanie Twojego serwera VPS,
 • zamontowanie i odmontowanie kontenerów w trybie naprawy,
 • ponowna instalacja środowiska operacyjnego,
 • tworzenie i przywracanie kopii zapasowych dla Twojego serwera VPS,
 • zmiana hasła dostępu dla konta „root” lub innego Administratora,
 • uruchamianie, zatrzymywanie lub restartowanie pojedynczych usług serwera VPS,
 • sprawdzanie listy uruchomionych procesów i wykonanie odpowiednich poleceń,
 • sprawdzanie bieżącego poziomu wykorzystania zasobów i alarmów ich wykorzystania,
 • sprawdzanie rejestrów operacji (logów) oraz monitorowanie środowiska oprogramowania,
 • dostosowywanie wyglądu Panelu VZPP dla Twoich potrzeb,

Więcej rozwiązań

 • Was this Helpful?
 • Yes   No