Jak wybrać adres e-mail dla skrzynki pocztowej?

Po zarejestrowaniu lub przypisaniu domeny (np. mojadomena.pl), będziesz mógł określić hosting poczty domeny. Możesz w ten sposób wybrać na którym serwerze w Strefa.pl będzie obsługiwana poczta dla wybranej domeny.

Skrzynki e-mail znajdujące się na tym serwerze, będą mogły korzystać z adresu domeny. Za pośrednictwem Panelu klienta możesz wybrać adres e-mail dla skrzynek pocztowych utworzonych na serwerze. Wybrany przez Ciebie adres e-mail (np. kowalski@mojadomena.pl) będzie pojawiaj się w polu „Od” wiadomości wysyłanych z tej skrzynki. Wiadomości e-mail wysyłane na ten adres, będą trafiały do skrzynki odbiorczej tego konta pocztowego.

Jak w Panelu klienta wybrać adres e-mail dla skrzynki pocztowej?

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Kliknij opcję menu „Poczta”, która znajduje się w górnej części ekranu.
  poczta-ox
 3. W dolnej części wyświetlonego ekranu kliknij nazwę skrzynki e-mail, dla której chcesz wybrać adres e-mail.
  Nad przyciskiem „Dodaj skrzynkę pocztową” znajdziesz adresy serwerów pocztowych dla Twojego serwera. Znalezione w tym miejscu adresy serwerów pocztowych możesz użyć podczas konfiguracji programów do obsługi poczty lub innych skryptów, które mogą służyć do wysyłki wiadomości. Kliknij tutaj, aby przeczytać o adresach serwerów pocztowych w Panelu klienta.

  lista-skrzynek-az

 4. W górnej części ekranu wybierz opcję „Adresy e-mail”.
  adresy-mail-az
 5. W dolnej części ekranu kliknij przycisk „Dodaj”, aby rozpocząć proces dodawania adresu e-mail.
  dodaj-adres-az
 6. Na wyświetlonym ekranie będziesz mógł utworzyć adres e-mail w wybranej domenie, który zostanie przypisany do konta pocztowego. W pierwszym polu od lewej możesz wpisać nazwę, która będzie wyświetlana przed znakiem @. W drugim polu możesz wybrać domenę, która będzie wyświetlana po znaku @ w adresie e-mail.
  Podczas definiowania adresu e-mail możesz wybrać opcję „wszystkie domeny”, która umożliwia korzystanie z adresów wszystkich domen przypisanych do serwera.

  domeny-skrzynka-az

 7. Po kliknięciu przycisku „Wyślij”, wybrany adres e-mail zostanie utworzony i przypisany do skrzynki e-mail. W górnej części ekranu za pomocą przycisku „Zmień” będziesz mógł zmienić podstawowy (główny) adres e-mail dla wybranej skrzynki.
  Skrzynka e-mail może posiadać wiele adresów e-mail, ale jeden z nich musi zostać wybrany jako podstawowy. Podstawowy adres e-mail (np. kowalski@mojadomena.pl) będzie pojawiaj się w polu „Od” wiadomości wysyłanych z tej skrzynki
 • Was this Helpful?
 • Yes   No