Jak w Webmailu włączyć obsługę zewnętrznego konta e-mail?

W Strefa.pl możesz skonfigurować wiele skrzynek e-mail na jednym koncie poprzez interfejs Webmail. Dzięki tej możliwości możesz np. pobrać wiadomości e-mail z zewnętrznego serwera pocztowego na skrzynkę e-mail w Strefa.pl. W ten sposób w ramach jednego systemu pocztowego, możesz pobierać i przeglądać pocztę e-mail z wielu skrzynek e-mail.

WAŻNE! Funkcja dodawania konta zewnętrznego dostępna jest tylko przy pakiecie OX Business.
WAŻNE! Funkcja konta zewnętrznego pozwala odbierać wiadomości e-mail z wielu kont pocztowych za pomocą jednego panelu! Dzięki tej możliwości nie musisz przelogowywać się do innych paneli obsługujących pocztę e-mail. Wystarczy, że zalogujesz się do jednego konta, z którego będziesz mógł odebrać wiadomości e-mail z innych kont (zewnętrznych).

Funkcja konta zewnętrznego jest najczęściej stosowana w celu:

 • odbierania wiadomości e-mail z kilku skrzynek e-mail na jednym koncie w Strefa.pl.
 • przeniesienia wiadomości e-mail z zewnętrznego serwera na skrzynkę e-mail w Strefa.pl,

Jak włączyć obsługę zewnętrznego konta e-mail?

 1. Zaloguj się do skrzynki e-mail, na której chcesz utworzyć konto zewnętrzne.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak zalogować się do skrzynki e-mail.
 2. Po zalogowaniu do skrzynki e-mail, kliknij przycisk „Dodaj konto e-mail”, który znajduje się po lewej stronie ekranu.
  WAŻNE! Konto zewnętrzne możesz dodać również po przejściu do opcji menu „Ustawienia”. Po wyświetleniu ustawień, po lewej stronie ekranu należy wybrać opcję „Konta e-mail i społecznościowe”.
  dodaj-konto-zew
 1. Na ekranie zostanie wyświetlone okno, które służy do automatycznej konfiguracji nowego konta zewnętrznego. Wpisz adres e-mail oraz hasło dostępu do wybranego konta. Jeśli automatyczna konfiguracja konta zewnętrznego się nie udaje, kliknij przycisk „Ręcznie”, aby samodzielnie podać dane do połączenia się z kontem zewnętrznym.

  dodaj-konto-recznie

 2. Na ekranie zostanie wyświetlony formularz dodawania konta zewnętrznego.
  • Nazwa konta – wpisz dowolną nazwę dla tworzonego konta zewnętrznego. Nazwa konta będzie wyświetlana tylko w interfejsie Webmail i będzie służyła do jego identyfikacji wśród innych dodanych kont zewnętrznych.
  • Twoje imię i nazwisko – wpiszą imię i nazwisko osoby korzystającej z danego konta e-mail.
  • Adres e-mail – wpisz pełny adres e-mail do konta zewnętrznego, którego obsługę chcesz skonfigurować, np. kowalski@post.pl.
  • Użyj ujednoliconej poczty dla tego konta – zaznacz tę opcję, jeśli chcesz ujednolicić foldery pocztowe z konta zewnętrznego z Twoim kontem pocztowym w Strefa.pl. Oznacza to, że wiadomości e-mail ze skrzynki odbiorczej z konta zewnętrznego oraz konta pocztowego w Strefa.pl będą znajdowały się w jednym folderze pocztowym (jeśli nazwy folderów są takie same). Jeśli opcja nie zostana zaznaczona, to foldery pocztowe konta zewnętrznego nie zostaną scalone z kontem pocztowym w Strefa.pl.
   ustawienia-ox1
 1. W sekcji „Ustawienia serwera” zdefiniuj ustawienia serwera poczty przychodzącej (IMAP).
  • Typ serwera – wybierz protokół pocztowy (sugerujemy IMAP).
  • Użyj łącza SSL – zaznacz tę opcję, jeśli chcesz skorzystać z bezpiecznego połączenia SSL.
  • Nazwa serwera – wpisz adres serwera poczty przychodzącej.
  • Port serwera – wpisz numer portu „143”, jeśli pole nie zostało automatycznie wypełnione. Jeśli chcesz skorzystać z bezpiecznego połączenia SSL, wpisz numer portu „993”.
  • Nazwa użytkownika – podaj pełen adres dla skrzynki e-mail, np. „kowalski@post.pl”.
  • Hasło – wpisz hasło dostępu do wybranej skrzynki e-mail.ustawieniaox3
 1. W sekcji „Ustawienia serwera poczty wychodzącej (SMTP)” zdefiniuj ustawienia serwera poczty wychodzącej.
  • Użyj łącza SSL – zaznacz tę opcję, jeśli chcesz skorzystać z bezpiecznego połączenia SSL.
  • Nazwa serwera – wpisz adres serwera poczty przychodzącej.
  • Port serwera – wpisz numer portu 25 lub 587, jeśli pole nie zostało automatycznie wypełnione. Jeśli chcesz skorzystać z bezpiecznego połączenia SSL, również wpisz numer portu 25 lub 587.
  • Nazwa użytkownika – podaj pełen adres dla skrzynki e-mail, np. „kowalski@post.pl”.
  • Hasło – wpisz hasło dostępu do wybranej skrzynki e-mail.ustawienia-ox4
 1. Kliknij przycisk „Zapisz”, który znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu, aby dodać nowe konto zewnętrzne.

zapisz-ox

 1. Jeśli podałeś poprawne dane do konta zewnętrznego, na ekranie zostanie wyświetlone potwierdzenie, że operacja przebiegła pomyślnie.

Jak usunąć obsługę konta zewnętrznego?

W każdej chwili możesz usunąć obsługę konta zewnętrznego w Webmailu. Pamiętaj, że usunięcie obsługi konta zewnętrznego nie jest równoznaczne z usunięciem wybranej skrzynki e-mail. Usunięcie konta zwnętrznego spowoduje, że nie będziesz mógł wysyłać ani odbierać wiadomości e-mail w koncie zewnętrznym za pośrednictwem interfejsu Webmail.

 1. Zaloguj się do skrzynki e-mail, na której chcesz utworzyć konto zewnętrzne.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak zalogować się do skrzynki e-
 2. Przejdź do ustawień, klikając ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu ekranu.

ustawienia-ox

 1. Z lewej strony ekranu wybierz opcję „Konta e-mail i społecznościowe”.

konta-email-ox

 1. Na ekranie zostanie wyświetlona lista zewnętrznych kont e-mail. Kliknij przycisk „Usuń”, który znajduje się przy wybranym koncie zewnętrznym, aby je usunąć.ox-usun-konto
 1. Kliknij przycisk „Usuń konto”, aby potwierdzić chęć usunięcia wybranego konta zewnętrznego.

ox-usun-konto2

 • Was this Helpful?
 • Yes   No