Jak utworzyć katalog dla przychodzących wiadomości?

W OX Webmail możliwe jest utworzenie kolejnych folderów dla wiadomości e-mail, w których możesz umieszczać swoją korespondencję (np. według tematu wiadomości).

Przykład: wszystkie odebrane wiadomości e-mail są domyślnie umieszczone w katalogu „Skrzynka odbiorcza”. Możesz utworzyć kolejny folder o nazwie „Finanse”, aby następnie umieszczać w nim korespondencje związaną z Twoimi finansami.

Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby utworzyć nowy folder dla wiadomości e-mail:

 1. Zaloguj się do wybranej skrzynki e-mail za pomocą interfejsu Webmail.
 2. Przejdź do tego katalogu, w którym chcesz uworzyć nowy folder dla wiadomości i kliknij opcję”Nowy folder”, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  folder-nox2
 3. W wyświetlonym oknie wpisz nazwę folderu, który ma zostać utworzony.
  WAŻNE! Nazwa „Skrzynka odbiorcza” oznacza, że wybrany folder zostanie utworzony jako pozycja podrzędna dla folderu „Skrzynka odbiorcza”.
  ox43
 4. Kliknij przycisk „Dodaj folder”. Nowy folder dla wiadomości e-mail zostanie utworzony.
 • Was this Helpful?
 • Yes   No