Jak utworzyć kopię zapasową (backup) na VPS?

Poniższa instrukcja opisuje proces tworzenia kopii zapasowej na serwerze VPS. Użytkownik samodzielnie wykonuje kopię zapasową serwera VPS. Nie musisz w tym celu kontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Oznacza to, że samodzielnie decydujesz kiedy chcesz wykonać lub przywrócić kopię Twoich plików.

WAŻNE! Kontakt z Biurem Obsługi Klienta nie jest wymagany, aby wykonać lub utworzyć kopię zapasową serwera VPS. Wszystkie operacje związane z kopią zapasową należy wykonać samodzielnie za pośrednictwem Panelu klienta!
 • Ręczna kopia zapasowa –  to kopia zapasowa, której wykonanie może być zlecone manualnie przez Klienta. Po zalogowaniu się do Panelu klienta, możesz samodzielnie zlecić wykonanie takiej kopii zapasowej. Zlecona w taki sposób kopia zapasowa wykonywana jest natychmiast. Po wykonaniu kopii zapasowej, możesz ją samodzielnie przywrócić przez Panel klienta.
 • Techniczna kopia zapasowa – jest to automatyczna kopia zapasowa, która zabezpiecza Cię przed utratą danych. Kopia techniczna wykonywana jest codziennie w godzinach nocnych i dostępna jest tylko dla administratorów Strefa.pl – może zostać przywrócona w szczególnych przypadkach na życzenie użytkownika.
Pamiętaj, że kopie bezpieczeństwa wybranych stron WWW możesz wykonać też za pomocą Parallels Plesk Panel.

Ile powierzchni mojego serwera mogę przeznaczyć na kopie zapasowe?

Kopie bezpieczeństwa Twojego serwera wykonywane są w ramach dodatkowej powierzchni. Dodatkowa powierzchnia na kopie zapasowe to równowartość 200% pojemności Twojego serwera.

Przykład: Jeśli Twój serwer VPS posiada 100GB powierzchni. To kolejne 200GB dodatkowej powierzchni przeznaczone jest na Twoje kopie zapasowe.

Klient ma dostęp do trzech ostatnich ręcznych kopii zapasowych. Pamiętaj o tym, gdy będziesz wykonywał kolejne kopie bezpieczeństwa! Jeśli będziesz już miał utworzone trzy kopie zapasowe (ręczne), to aby utworzyć kolejną, należy usunąć jedną z istniejących.

Jak wykonać ręczną kopię zapasową mojego serwera?

Ręczna kopia zapasowa jest kopią zapasową, której wykonanie jest zlecane manualnie przez Klienta. Po zalogowaniu się do Panelu klienta, możesz samodzielnie zlecić wykonanie takiej kopii zapasowej. Zlecona w taki sposób kopia zapasowa wykonywana jest natychmiast.

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Kliknij sekcję menu „Zarządzanie VPS”, która znajduje się w górnej części ekranu.
  zarzadzanie-vps1
 3. Kliknij opcję menu „Ręczne kopie zapasowe”, która znajduje się w górnej części ekranu. Na ekranie zostanie wyświetlona lista wykonanych wcześniej kopii zapasowych.
  reczne-kopie2
 4. Kliknij przycisk „Dodaj nową kopię zapasową”, który znajduje się w górnej części ekranu.
  reczne-kopie3
 5. Wypełnij wyświetlony formularz:
  utworz-kopie
  • Nazwa kopii zapasowej – wpisz w tym miejscu nazwę dla kopii zapasowej, która za chwile zostanie wykonana.
  • Typ kopii zapasowej – wybierz typ kopii zapasowej.
   • Pełna – powoduje wykonanie kopii zapasowej całego serwera VPS. Wybranie tego typu kopii zapasowej nie pozwoli Ci na wykonywanie kopii przyrostowej.
   • Bazowa – pozwala na wykonywanie przyrostowej kopii zapasowej.
   • Przyrostowa – powoduje wykonanie kopii zapasowej tylko dla plików, które zostały utworzone lub zmodyfikowane od ostatniego utworzenia Bazowej lub Przyrostowej kopii bezpieczeństwa.
  • Zatrzymaj VPS – włączenie tej opcji spowoduje zatrzymanie Twojego serwera VPS na czas wykonywania kopii bezpieczeństwa.
 6. Kliknij przycisk „Następny”.
  nastepny-anuluj
 7. Na ekranie zostanie wyświetlone podsumowanie. Kliknij przycisk „Zakończ”, aby rozpocząć Tworzenie ręcznej kopii zapasowej.
WAŻNE! Ręczna kopia zapasowa serwera wykonywana jest natychmiast po kliknięciu przycisku „Zakończ”. Proces ten może trwać od kilku do kilkunastu minut.

 

Więcej rozwiązań

 • Was this Helpful?
 • Yes   No