Czym jest i do czego służy Parallels Plesk Panel?

Parallels Plesk Panel jest narzędziem służącym do bezpośredniej administracji serwerem, które umożliwia prowadzenie wirtualnego i profesjonalnego hostingu. Panel został tak zaprojektowany, aby uprościć administracje i zarządzanie usługami.

Parallels Plesk Panel zainstalowany jest na ponad 250 tysiącach serwerów na całym świecie. Jest najczęściej wybieranym przez właścicieli serwerów i providerów panelem kontrolnym dla serwera.

Parallels Plesk Panel pozwala administrować najważniejszymi funkcjami, bez koniecznej znajomości systemu Linux. Głównym atutem tego narzędzia jest zautomatyzowanie i ograniczenie zużycia zasobów serwera podczas wykonywania popularnych wśród użytkowników i/lub administratorów zadań.

panelplesk

Ideą serwerów VPS jest oferowanie użyteczności bliskiej serwerowi fizycznemu. Z drugiej strony administracja takim serwerem jest maksymalnie uproszczona, aby osoba niedysponująca wiedzą techniczną mogła wykonać podstawowe operacje konfiguracyjne.

Dla Parallels Plesk Panel dostępne są dwie aplikacje mobilne: Parallels Plesk Panel Mobile Server Monitor oraz Parallels Plesk Panel Mobile Server Manager. Aplikacje dostępne są na platformy iOS, Android oraz BlackBerry.

WAŻNE! Pamiętaj, że instalacja Parallels Plesk Panel jest opcjonalna. Decydujesz o tym podczas zamawiania serwera VPS. Oznacza to, że zainstalowanie Parallels Plesk Panel jest zależne od Ciebie. Pamiętaj również, że instalacja Parallels Plesk Panel jest równoznaczna z alokacją zasobów serwera VPS.

Alokacja zasobów powoduje zmniejszenie zasobów sprzętowych serwera VPS, z których będziesz mógł korzystać. Przyczyną tej sytuacji jest fakt, że Parallels Plesk Panel wymaga określonej ilości zasobów sprzętowych (np. vCPU, RAM) do poprawnego funkcjonowania.

Dostępne są cztery poziomy logowania do Parallels Plesk Panel. Każdy poziom ma przypisane odpowiednie funkcjonalności:

  • Administrator – to najwyższy poziom logowania do Parallels Plesk Panel, który pozwala administratorom na utworzenie i zarządzanie wszystkimi elementami systemu.
  • Klient / Reseller – to drugi poziom logowania, który pozwala zalogować się do  utworzonych wcześniej kont użytkowników. Uprawnienia, role oraz funkcjonalności dla takiego konta przypisuje Administrator. W przypadku takich kont, klienci mogą zarządzać większą ilością domen za pomocą jednego konta.
  • Właściciel domeny – jest to konto trzeciego poziomu, dla którego uprawnienia są również przypisane odgórnie. Po zalogowaniu dostępny będzie interfejs administracji pojedynczą domeną.
  • Użytkownik Mail – to czwarty poziom konta użytkownika, które pozwala zalogować się do utworzonej skrzynki e-mail. Po zalogowaniu można zarządzać hasłem dostępu, filtrami antyspamowymi oraz innymi ustawieniami, które dotyczą skrzynki e-mail.
Pamiętaj, że wygląd Parallels Plesk Panel może różnić się wizualnie w zależności od wybranego poziomu logowania!

Więcej rozwiązań

  • Was this Helpful?
  • Yes   No