Jak usunąć wiadomość e-mail przez Webmail?

Jakie informacje znajdę w tym artykule?

Wprowadzenie

Za pomocą interfejsu Webmail możesz usunąć wiadomości e-mail z Twojej skrzynki odbiorczej. Możesz usunąć pojedyncze, tylko wybrane lub wszystkie wiadomości e-mail z serwera.

Jak usunąć wiadomość e-mail z serwera?

 1. Zaloguj się do wybranej skrzynki e-mail za pomocą interfejsu Webmail.
 2. Zaznacz wybraną wiadomość e-mail, którą chcesz usunąć.
  kliknij-wiadomosc
 3. Po wyświetleniu zawartości wiadomości e-mail, kliknij link „Usuń”, który znajduje się w górnej części ekranu.
  usun
 4. Wybrana wiadomość e-mail zostanie przeniesiona do folderu „Kosz”.
WAŻNE! Pamiętaj, że możesz usunąć kilka wiadomości e-mail podczas jednego procesu. W tym celu należy zaznaczyć kilka wiadomości e-mail i następnie wystarczy kliknąć link „Usuń”. Zaznaczone przez Ciebie wiadomości e-mail zostaną usunięte.

Jak całkowicie usunąć wiadomości e-mail z serwera?

Wszystkie skasowane wiadomości e-mail ze skrzynki odbiorczej trafiają do katalogu „Kosz”. Jest to miejsce, w którym przechowywana jest skasowana poczta e-mail.

Wiadomości e-mail usunięte przez program do obsługi poczty (podczas ich pobrania) również trafiają do katalogu „Kosz”. Aby całkowicie usunąć wiadomość e-mail z serwera, należy wykonać poniższe kroki:

 1. Przejdź do katalogu „Kosz”, aby to wykonać kliknij nazwę „Kosz”, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  kosz
 2. Po wyświetleniu zawartości katalogu „Kosz”, należy kliknąć wiadomość, którą chcesz całkowicie usunąć z serwera.
 3. Kliknij link „Usuń”, który znajduje się w oknie zawartości wybranej wiadomości e-mail.
  usun2
 4. Potwierdź chęć usunięcia wybranej wiadomości e-mail z serwera.
  trwale

Jak usunąć kilka lub wszystkie wiadomości e-mail z serwera?

Za pomocą interfejsu Webmail możesz usunąć kilka lub wszystkie wiadomości z wybranego folderu.

Aby usunąć kilka wiadomości e-mail podczas jednego procesu, wykonaj poniższe kroki:

 1. Zaznacz wszystkie wiadomości e-mail i kliknij przycisk „Usuń”, który znajduje się w górnej części ekranu.
  usun
 2. Jeśli chcesz usunąć kilka wiadomości z folderu „Kosz”, na ekranie zostaniesz poproszony o potwierdzenie tej operacji.
  trwale
 3. Zaznaczone wcześniej wiadomości e-mail zostaną usunięte.

Aby usunąć wszystkie wiadomości e-mail z wybranego folderu (np. Kosz), wykonaj poniższe kroki:

 1. Przejdź do katalogu, z którego chcesz usunąć wszystkie wiadomości e-mail (np. Kosz).
  kosz
 2. Po wyświetleniu zawartości wybranego folderu, kliknij ikonę ustawień, która znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu.
  kosz2
 3. Wybierz opcję „Opróżnij folder”, aby usunąć wszystkie wiadomości e-mail z wybranego folderu.
  oproznij
 4. Na ekranie zostanie wyświetlone potwierdzenie usunięcia wszystkich wiadomości, które znajdowały się w folderze.
 • Was this Helpful?
 • Yes   No