Jak sprawdzić nagłówek wiadomości e-mail?

Poczta e-mail jest usługą, w której obsługę mogą być zaangażowane od kilku do kilkunastu serwerów, nieraz ulokowanych po całym świecie. Teoretycznie każdy serwer pocztowy może funkcjonować pod innym systemem operacyjnym. Standardy poczty e-mail definiują tylko pewną cześć tego, co może znaleźć się w dodanych do wiadomości e-mail nagłówkach. Dla standardowego użytkownika sieci Internet treść nagłówków może być niezrozumiała.

Umiejętność prawidłowego zinterpretowania nagłówków wiadomości e-mail stanowi klucz do określenia rzeczywistego nadawcy listu, serwera z którego skorzystał oraz serwerów, które pośredniczyły w przesłaniu danej wiadomości e-mail.

Jak sprawdzić nagłówek wiadomości e-mail w interfejsie Webmail?

 1. Zaloguj się do wybranej skrzynki e-mail za pomocą interfejsu Webmail.
 2. Kliknij wybraną wiadomość e-mail, dla której chcesz sprawdzić nagłówek.
  kliknij-wiadomosc
 3. Po prawej stronie ekranu kliknij link „Działania” -> „Wyświetl źródło”, aby wyświetlić zawartość nagłówka wybranej wiadomości e-mail.
  wyswietl-zrodlo
 4. W nowym oknie zostanie wyświetlone źródło (nagłówek) dla wybranej wiadomości e-mail.
  naglowki
 5. Po sprawdzeniu nagłówka wiadomości e-mail, kliknij przycisk „Zamknij”.
Pamiętaj, że nagłówki wiadomości e-mail możesz również sprawdzić w programie do obsługi poczty e-mail (np. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, The Bat).
 • Was this Helpful?
 • Yes   No