Jak przez Webmail odbierać wiadomości e-mail?

Jakie informacje znajdę w tym artykule?

Wprowadzenie

Za pośrednictwem interfejsu Webmail masz możliwość sprawdzenia swojej skrzynki odbiorczej z poziomu każdego komputera podłączonego do sieci Internet. Nie musisz mieć pod ręką programu do obsługi poczty e-mail (np. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird), aby sprawdzić pocztę – wystarczy, że pamiętasz adres skrzynki e-mail oraz hasło dostępu.

Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak zalogować się do skrzynki e-mail.

Jak odczytywać wiadomości e-mail?

Aby przeczytać wiadomość e-mail należy kliknąć na jej temacie lub nazwie nadawcy. Spowoduje to wyświetlenie zawartości danej wiadomości e-mail. Wiadomości e-mail mogą być otwierane również w osobnej zakładce (w nowym oknie) – po podwójnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy.

ox1
Jeżeli do wiadomości e-mail został dodany załącznik, opcje z nim związane znajdują się w górnej części okna z zawartością wiadomości. W sekcji „Załącznik” wyświetlane są wszystkie pliki, które zostały dołączone do danej wiadomości e-mail.
zalaczniki
Po kliknięciu nazwy załącznika, wyświetlona zostanie lista operacji, które możesz wykonać na załączniku (np. pobranie załącznika lub podgląd).
Kliknij przycisk „Pobierz”, aby pobrać załącznik na Twój komputer lokalny. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o obsłudze załączników.

zalacznik2

W oknie z zawartością wybranej wiadomości e-mail dostępne są też inne opcje (w opcji menu „Działania”), które umożliwiają wykonanie operacji związanych z aktualnie czytaną wiadomością, np.:
  • odpowiedź do nadawcy,
  • odpowiedź do wszystkich odbiorców danej wiadomości e-mail,
  • przesłanie do innego adresata,
  • przeniesienie do Kosza (usunięcie wiadomości e-mail),
  • oznaczenie wiadomości e-mail jako przeczytanej lub nieprzeczytanej,
dzialania
WAŻNE! Kliknij link „Działania”, aby wyświetlić listę dodatkowych operacji, które możesz wykonać na danej wiadomości e-mail, np. „Przenieś”, „Kopiuj”, „Wyświetl źródło” (nagłówki).
Dodatkowe informacje na temat okna wyświetlającego zawartość wybranej wiadomości e-mail
Wybraną wiadomość e-mail możesz oznaczyć odpowiednim kolorem. Kolor ten będzie wyświetlany na liście wiadomości e-mail (np. w skrzynce odbiorczej). Dzięki temu możesz wyszczególnić ważne dla Ciebie wiadomości, np. aby o nich nie zapomnieć.
kolory

Domyślnie w oknie zawartości wybranej wiadomości e-mail wyświetlany jest tylko fragment zacytowanej treści. Kliknij link „Pokaż więcej”, aby wyświetlić całą treść cytatu z wybranej wiadomości.

Widok wątków (konwersacji) jest bardzo przejrzysty, starsze wiadomości w wątku są automatycznie zwijane. Wczytanie wybranego wątku, otwiera ostatniego przeczytanego e-maila, aby w łatwy sposób móc zapoznać się z dalszą częścią konwersacji.

pokaz-tekst
W interfejsie Webmail możesz wyświetlić wszystkie wiadomości e-mail, z którymi powiązany jest wybrany użytkownik. Kliknij nazwę użytkownika (nadawcy lub odbiorcy wiadomości e-mail), aby w wyświetlonej zakładce znaleźć sekcję „Ostatnie konwersacje”.
ostatnie
  • Was this Helpful?
  • Yes   No