Jak odstąpić od umowy lub zrezygnować z usługi?

Jakie informacje znajdę w tym artykule?

Wprowadzenie

Usługa jest wyłączana wraz z zakończeniem jej ważności. Brak płatności za usługę równoznaczne jest z rezygnacją oraz usunięciem tej usługi. Brak wpłaty jest najbardziej wygodną metodą rezygnacji z usługi.
WAŻNE! Pamiętaj, że po rezygnacji z usługi Twoja poczta e-mail i strona WWW mogą przestać funkcjonować pod danym adresem. Dokładnie zweryfikuj czy rezygnacja z usługi jest konieczna.
Na podstawie aktywacji w promocji za 0zł domena rejestrowana jest na rok czasu. Jeśli nie zostanie opłacone jej przedłużenie na kolejny rok, domena wygaśnie bez zobowiązań.
Przedłużenie usługi typu serwer lub domena wykonywane jest na podstawie zaksięgowanej wpłaty. Więcej informacji na temat przedłużania usług znajdziesz pod tym adresem.

Jak odstąpić od umowy?

Informacje dot. odstąpienia od umowy przez konsumenta znajdziesz w regulaminie Strefa.pl pod tym adresem.

Jak zrezygnować z opłaconej usługi jeszcze przed zakończeniem abonamentu?

Poniższy tekst dotyczy wszystkich usług Strefa.pl, których okres ważności się jeszcze nie skończył. W przypadku, jeśli termin ważności usługi już się kończy, wystarczy brak wpłaty za wygenerowane zamówienie. Będzie to równoznaczne z rezygnacją z usługi.
Aby zupełnie usunąć opłaconą usługę już teraz, należy przygotować i przesłać wniosek o usunięcie usługi (np. domeny z rejestru). Wniosek powinien zawierać nazwę usługi (np. „twojadomena.pl”), pełne dane abonenta oraz prośbę o usunięcie. Dokument należy podpisać, opieczętować (jeśli abonentem jest firma) i przesłać w postaci elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego.
Jeśli abonentem usługi jest osoba fizyczna, zamiast wspomnianej pieczątki należy dostarczyć dokument potwierdzający tożsamość (np. skan dowodu osobistego lub paszportu).
WAŻNE! W przypadku rezygnacji z opłaconej usługi (która jest jeszcze ważna np. kilka miesięcy) obowiązuje okres wypowiedzenia (30 dni). Zwrot należności za niewykorzystany abonament możliwy jest zatem dla usług ważnych 3, 6 lub 12 miesięcy i dodatkowo ważnych jeszcze przez minimum 30 dni. Zwrot należności za niewykorzystany możliwy jest przy takich usługach jak serwer. Zwrot należności za niewykorzystany abonament nie dotyczy domen.
Brak możliwości zwrotu środków pieniężnych za domenę wynika z faktu, iż rejestrator automatycznie poniósł w rejestrze domen koszt rejestracji danej domeny, który jest bezzwrotny. Domena jest niepowtarzalnym adresem internetowym, z tego powodu po zarejestrowaniu nie można jej modyfikować. W takiej sytuacji zawsze możesz zarejestrować nową domenę, której akurat potrzebujesz (jeśli jest dostępna).
Pamiętaj, że zwrot należności za niewykorzystany abonament zależy również od promocji, w której usługa została zarejestrowana.
Pod tym adresem znajdziesz dane kontaktowe do Biura Obsługi Klienta Strefa.pl. Skorzystaj z pomocy naszych konsultantów, aby sprawdzić szczegółowo swoje usługi pod względem planowanej rezygnacji.
W przypadku domen z końcówką *.de oraz *.at, jeśli chcesz zrezygnować z takich domen przed końcem okresu abonamentowego, wymagane jest przygotowanie wniosku o kasację domeny. Więcej informacji na ten temat uzyskasz podczas kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.
  • Was this Helpful?
  • Yes   No