Jak napisać i wysłać nową wiadomość e-mail?

Jakie informacje znajdę w tym artykule?

Wprowadzenie

Za pomocą interfejsu Webmail możesz wysłać nową wiadomość e-mail z każdego komputera, który jest podłączony do sieci Internet. Nie musisz mieć pod ręką programu do obsługi poczty e-mail (np. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird), aby sprawdzić pocztę – wystarczy, że pamiętasz adres skrzynki e-mail oraz hasło dostępu.
Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak zalogować się do skrzynki e-mail.

Jak napisać nową wiadomość e-mail?

Napisanie nowej wiadomości e-mail nie różni się w znaczący sposób od odpowiedzi na wiadomość e-mail. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail.

Aby utworzyć i wysłać nową wiadomość e-mail kliknij opcję „Redagowanie”, która znajduje się w górnej części ekranu.

redagowanie
Następnie ustal odbiorców Twojej wiadomości e-mail, zdefiniuj temat, treść, nadawcę i w razie potrzeby dodaj załączniki. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o załącznikach.
oferta

Aby wysłać nową wiadomość e-mail kliknij przycisk „Wyślij”, który znajduje się w prawym górnym rogu ekranu.

odrzuc-zapisz-wyslij

Jak wysłać nową wiadomość e-mail do kilku odbiorców?

Skorzystaj z opcji dostępnych po lewej stronie ekranu, jeżeli chciałbyś przesłać swoją odpowiedź także innym odbiorcom (skorzystaj z pól takich jak: „Do”, „Kopia”, „Ukryta kopia”).

kilku

Podczas wpisywania adresu odbiorcy, na ekranie zostaną wyświetlone propozycje adresatów, którzy zostali zapisani w Twoich kontaktach. Propozycje są zależne od znaków alfabetu oraz cyfr, które wpisujesz w polu.

mail07
WAŻNE! Przynajmniej jedno z pól, w których podajesz adresata wiadomości e-mail („Do”, „Kopia”, „Ukryta kopia”) musi być wypełnione.
Wiadomość e-mail do wielu adresatów możesz wysłać również za pośrednictwem książki adresowej. Po wybraniu odpowiednich kontaktów, możesz w prosty sposób wysłać Twoją wiadomość do wielu odbiorców. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak wysłać wiadomość e-mail do wybranych kontaktów, które znajdują się w książce adresowej.

 

Na liście Twoich kontaktów możesz też tworzyć listy dystrybucyjne, które służą do wysyłki jednej wiadomości e-mail do wielu wcześniej zdefiniowanych odbiorców (np. z Twojej książki adresowej). Dzięki tej funkcji nie będziesz musiał za każdym razem definiować adresów odbiorców do wysyłanej przez Ciebie korespondencji. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o funkcji list dystrybucyjnych.

Informacje na temat formatowania wiadomości e-mail

W Strefa.pl masz możliwość wysyłania wiadomości e-mail w formie tekstu formatowanego HTML. Opcja ta pozwala na zaawansowane formatowanie treści wiadomości e-mail (np. dodawanie tła, zmianę czcionki i jej koloru, itp.). Aby przejść do tego trybu edycji, kliknij link „HTML”, który umieszczony jest po lewej stronie ekranu.

html

Domyślne formatowanie wiadomości e-mail możesz zmienić klikając zakładkę „Ustawienia”, a następnie „Poczta”.

Pracując w formacie tekstowym „HTML” możesz edytować treść przy pomocy funkcji: pogrubienia, podkreślenia, różnych rodzajów i rozmiarów czcionek, wypunktowania i tak dalej.

przyb

Dodawanie załączników do tworzonej wiadomości e-mail

Po lewej stronie okna wiadomości e-mail, na którą odpowiadasz, znajdziesz link „Załączniki”, który pozwala na dodanie plików (załączników) do danej wiadomości e-mail.

zalacznik
Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o dodawaniu załączników do wiadomości e-mail.

Funkcja folderu elementy wysłane

Domyślnie każda wiadomość e-mail, która została wysłana, zapisywana jest w folderze „Elementy wysłane”. W ten sposób możesz w każdej chwili zweryfikować historię korespondencji e-mail dla Twojego konta.

Folder „Elementy wysłane” spełnia swoją funkcję tylko w przypadku:

  • wysyłania wiadomości e-mail poprzez interfejs Webmail,
  • wysyłania za pośrednictwem programu do obsługi poczty, który skonfigurowany jest dla protokołu IMAP.
WAŻNE! Pamiętaj, że wiadomości e-mail nie są zapisywane na serwerze w folderze „Elementy wysłane” w przypadku, gdy wiadomości e-mail są wysyłane za pośrednictwem programu do obsługi poczty (np. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird), który jest skonfigurowany dla protokołu POP3. W takim przypadku wiadomości e-mail są zapisywane na komputerze lokalnym w pamięci danego programu do obsługi poczty.

Który przycisk powinienem kliknąć po skończeniu tworzenia wiadomości?

Po ustaleniu wszystkich danych dot. wiadomości, użyj odpowiedniego przycisku, który znajduje się w prawym górnym rogu ekranu.

odrzuc-zapisz-wyslij
  • Wyślij – kliknij ten przycisk, aby natychmiast wysłać daną wiadomość e-mail do ustalonych odbiorców.
  • Zapisz – kliknij ten przycisk, aby zapisać daną wiadomość e-mail jako kopię roboczą, którą będziesz mógł później jeszcze zmodyfikować i wysłać do odbiorców w późniejszym terminie.
  • Odrzuć – kliknij ten przycisk, aby całkowicie anulować daną wiadomość e-mail (bez zapisywania jej jako kopia robocza).
  • Was this Helpful?
  • Yes   No