Konfiguracja panelu Plesk przez wiersz poleceń

Narzędzie Command Line Interface (CLI) używane jest najczęsciej do integracji Parallels Plesk Panel z aplikacjami firm trzecich. Dla administratorów z doświadczeniem może być również przydatne przy konfiguracji serwera obsługiwanego przez Parallels Plesk Panel.

Funkcjonowanie narzędzia Command Line Interface (CLI) polega na udostępniu interfejsu wiersza poleceń, który umożliwia wykonanie większości zadań związanych z zarządzaniem Parallels Plesk Panel. Wiersz poleceń (CLI) zapewnia alternatywne środki kontroli dla różnych obiektów biznesowych w Parallels Plesk Panel.

Przykład: za pomocą wiersza poleceń możesz skorzystać z podstawowych funkcji Parallels Plesk Panel, np. tworzenie, zarządzanie i usuwanie klientów, domen, usług oraz innych obiektów.

Narzędzie Command Line Interface (CLI) może być używane przez użytkownika z uprawnieniami „root” z poziomu konsoli (SSH) lub skryptu. Wymagane jest, aby użytkownik posiadał uprawnienia „root” lub „psaadm”.

Parallels Plesk Panel CLI nie wymaga interfejsu WWW w celu uruchomienia.

wierszpolecenia01Rys. Przykład włączenia stref DNS dla subdomen za pomocą wiersza polecenia (SSH).
 

Parallels Plesk Panel wymaga, aby narzędzia wiersza poleceń (CLI) były uruchamiane z katalogu, w którym są przechowywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w instrukcji konfiguracji Parallels Plesk Panel za pośrednictwem wiersza poleceń.

  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak konfigurować Parallels Plesk Panel za pomocą wiersza poleceń.

Więcej rozwiązań

  • Was this Helpful?
  • Yes   No