Gdzie znajdę wykaz komend, z których mogę skorzystać?

Za pomocą klienta SSH możesz uruchomić narzędzie Command Line Interface (CLI), które pozwala za pomocą wiersza poleceń skonfigurować serwer obsługiwany przez Parallels Plesk Panel. W przypadku serwerów utrzymywanych w środowisku Linux/Unix, narzędzia CLI znajdują się w katalogu „/usr/local/psa/bin”.

Składnie poleceń dla każdego narzędzia dostępnego w Command Line Interface (CLI) znajdziesz pod tym adresem. Informacje na temat dostępnych poleceń dostępne są w wersji angielskiej.

Po kliknięciu na powyższy link, zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę WWW, w której znajdziesz wykaz wszystkich dostępnych komend. Wykaz poleceń dostępny jest tylko w wersji angielskiej.

  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak stosować wyżej wymienione polecenia podczas konfiguracji Parallels Plesk Panel za pośrednictwem SSH.

Więcej rozwiązań

  • Was this Helpful?
  • Yes   No